FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 4.80 (1)
  Nom. Btu/h 16,400.0
Топлинен капацитет Ном. kW 5.80 (2)
  Ном. Btu/h 19,800.0
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 1.42 (1)
  Отопление Ном. kW 1.76 (2)
Номинална ефективност EER   3.37
  COP   3.29
Включена функция за охлаждане Да
Включена функция за отопление Да
Фактор на мощност Номинално Охлаждане % 0.98 (0.000)
    Отопление % 0.98 (0.000)
Забележки Вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB; външна температура: 35°CDB, 24°CWB
  Вътрешна температура: 20°CDB, 15°CWB; външна температура: 7°CDB, 6°CWB.