FHA71AVEB / RQ71B8W1B FHA100AVEB / RQ100B8W1B FHA125AVEB / RQ125B8W1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 7.10 (2) 9.80 (2) 12.2 (1)
Топлинен капацитет Ном. kW 8.00 (3) 11.2 (3) 14.5 (3)
Номинална ефективност EER   2.68 2.66 2.71
  COP   2.86 2.79 2.81
  Годишен разход на енергия kWh 1,325 (0.000) 1,840 (0.000) 2,255 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   D D D
    Отопление   D E D
Тръбни съединения Liquid OD мм 9,52 9,52 9,52
  газ вън. д. мм 15.9 15.9 15.9
  Дренаж вън. д. мм 26 26 26
Забележки Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално); денивелация: 0 м.
  Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално); денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално); денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.