FHA35AVEB / RXM35M3V1B9 FHA50AVEB / RXM50M3V1B9 FHA60AVEB / RXM60M3V1B9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 3.40 5.00 5.70
Топлинен капацитет Ном. kW 4.00 6.00 7.20
Номинална ефективност EER   3.73 3.21 3.29
  COP   4.08 3.35 3.32
  Годишен разход на енергия kWh 456 (0.000) 780 (0.000) 867 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A B A
    Отопление   A C C
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A++ A+ A+
    Pdesign kW 3.40 5.00 5.70
    SEER   6.24 5.92 6.08
    Годишен разход на електроенергия kWh 191 295 328
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A A
    Pdesign kW 3.10 4.35 4.71
    SCOP   4.43 3.86 3.87
    Годишен разход на електроенергия kWh 979 1,578 1,704
Pto (Thermostat off) W 10.0 10.0 10.00
Poff (изключен режим) W 14.0    
Забележки Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за работен диапазон Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  Вж. отделния чертеж за работен диапазон Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.