FHA35AVEB / RXM35M3V1B9 FHA50AVEB / RXM50M3V1B9 FHA60AVEB / RXM60M3V1B9
Indoor unit FHA35AVEB FHA50AVEB FHA60AVEB
Outdoor unit RXM35M3V1B9 RXM50M3V1B9 RXM60M3V1B9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 3.40 5.00 5.70
  Nom. Btu/h 11,601 17,061 19,449
  Ном. kcal/ч 2,923 4,299 4,901
Топлинен капацитет Ном. kW 4.00 6.00 7.20
  Ном. Btu/h 13,649 20,473 24,567
  Ном. kcal/ч 3,439 5,159 6,191
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 0.91 1.56 1.73
  Отопление Ном. kW 0.98 1.79 2.17
Номинална ефективност EER   3.73 3.21 3.29
  COP   4.08 3.35 3.32
  Годишен разход на енергия kWh 456 (0.000) 780 (0.000) 867 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A B A
    Отопление   A C C
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A++ A+ A+
    Pdesign kW 3.40 5.00 5.70
    SEER   6.24 5.92 6.08
    Годишен разход на електроенергия kWh 191 295 328
    Условие А (35°C - 27/19) Pdc kW 3.40 5.00 5.70
      EERd   3.73 3.21 3.29
      входяща мощност kW 0.91 1.56 1.73
    Условие В (30℃ - 27/19) Pdc kW 2.51 3.69 4.43
      EERd   5.28 5.04 4.88
      входяща мощност kW 0.48 0.73 0.91
    Условие С (25℃ - 27/19) Pdc kW 1.68 2.37 2.85
      EERd   9.59 8.25 8.34
      входяща мощност kW 0.18 0.29 0.34
    Условие D (20℃ - 27/19) Pdc kW 1.64 2.31 2.26
      EERd   11.71 10.39 10.97
      входяща мощност kW 0.14 0.22 0.21
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A A
    Pdesign kW 3.10 4.35 4.71
    SCOP   4.43 3.86 3.87
    SCOPnet   4.47 3.87 3.89
    Pdh Капацитет на отопление при -10° kW 2.63 3.85 4.08
    Годишен разход на електроенергия kWh 979 1,578 1,704
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия kW 0.47 0.50 0.63
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -15 -15 -15
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.47 3.86 3.92
      COPd (обявен COP)   2.23 1.97 1.97
      Входяща мощност kW 1.11 1.96 1.99
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C -7 -7 -7
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.74 3.85 4.12
      COPd (обявен COP)   2.94 2.61 2.64
      Входяща мощност kW 0.93 1.48 1.56
    Условие A (-7°C) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 2.74 3.85 4.12
      COPd (обявен COP)   2.94 2.61 2.64
      Входяща мощност kW 0.93 1.48 1.56
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.67 2.33 2.54
      COPd (обявен COP)   4.32 3.95 3.96
      Входяща мощност kW 0.39 0.59 0.64
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.14 1.54 1.63
      COPd (обявен COP)   5.83 4.62 4.60
      Входяща мощност kW 0.20 0.33 0.36
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 1.34 1.80 1.74
      COPd (обявен COP)   7.24 5.65 5.65
      Входяща мощност kW 0.19 0.32 0.31
  Отопление (топъл климат) Клас на енергийна ефективност   A+++ A+ A++
    Pdesignh kW 1.67 2.33 2.54
    SCOP   5.72 4.59 4.61
    SCOPnet   5.82 4.63 4.66
    Годишен разход на електроенергия kWh 409 711 771
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия kW 0.00 0.00 0.00
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -15 -15 -15
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.47 3.86 3.92
      COPd (обявен COP)   2.23 1.97 1.97
      Входяща мощност kW 1.11 1.96 1.99
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C 2 2 2
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.67 2.33 2.54
      COPd (обявен COP)   4.32 3.95 3.96
      Входяща мощност kW 0.39 0.59 0.64
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.67 2.33 2.54
      COPd (обявен COP)   4.32 3.95 3.96
      Входяща мощност kW 0.39 0.59 0.64
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.14 1.54 1.63
      COPd (обявен COP)   5.83 4.62 4.60
      Входяща мощност kW 0.20 0.33 0.35
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.34 1.80 1.74
      COPd (обявен COP)   7.24 5.65 5.65
      Входяща мощност kW 0.19 0.32 0.31
Pto (Thermostat off) W 10.0 10.0 10.00
Охлаждане Psb (охлаждане в режим на готовност) W 14.0 15.0 15.00
  Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25 0.25
Отопление Psb (отопление в режим на готовност) W 14.0 15.0 15.00
  Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25 0.25
Poff (изключен режим) W 14.0    
Включена функция за охлаждане Да Да Да
Включена функция за отопление Да Да Да
Включен умерен климат Да Да Да
Включен студен сезон Не Не Не
Включен топъл сезон Да Да Да
Емблема Ecolabel Не Не Не
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 61 62 63
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 53 54 54
  Дължина на тръбите Охлаждане Условие на измерване м 5.0 5.0 5
Забележки Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за работен диапазон Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  Вж. отделния чертеж за работен диапазон Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.