Спецификации за FHA-A / RXS-L

FHA50AVEB / RXS50L2V1B FHA60AVEB / RXS60L2V1B
Indoor unit FHA50AVEB FHA60AVEB
Outdoor unit RXS50L2V1B RXS60L2V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 5.00 5.70
  Ном. Btu/h 17,060.7 19,449.2
  Ном. kcal/ч 4,299.2 4,901.1
Топлинен капацитет Ном. кВт 6.00 7.20
  Ном. Btu/h 20,472.9 24,567.4
  Ном. kcal/ч 5,159.1 6,190.9
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 1.53 1.72
  Отопление Ном. кВт 1.79 2.17
Номинална ефективност EER   3.27 3.31
  COP   3.35 3.32
  Annual energy consumption kWh 765 (0.000) 861 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A
    Отопление   C C
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A+ A+
    Pdesign кВт 5.00 5.70
    SEER   5.87 6.02
    Годишен разход на електроенергия kWh 298 332
    Условие А (35°C - 27/19) Pdc кВт 5.00 5.70
      EERd   3.27 3.31
      входяща мощност кВт 1.53 1.72
    Условие В (30℃ - 27/19) Pdc кВт 3.69 4.20
      EERd   5.14 5.17
      входяща мощност кВт 0.72 0.81
    Условие С (25℃ - 27/19) Pdc кВт 2.37 2.70
      EERd   7.73 7.78
      входяща мощност кВт 0.31 0.35
    Условие D (20℃ - 27/19) Pdc кВт 2.18 2.41
      EERd   10.67 10.93
      входяща мощност кВт 0.20 0.22
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A
    Pdesign кВт 4.35 4.71
    SCOP   3.86 3.87
    SCOPnet   3.88 3.89
    Pdh Капацитет на отопление при -10° кВт 3.85 4.08
    Годишен разход на електроенергия kWh 1,578 1,705
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия кВт 0.50 0.63
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -15 -15
      Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 3.86 3.92
      COPd (обявен COP)   1.86 1.84
      Входяща мощност кВт 2.08 2.13
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C -7 -7
      Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 3.85 4.17
      COPd (обявен COP)   2.24 2.31
      Входяща мощност кВт 1.72 1.81
    Условие A (-7°C) Pdh (обявен капац. на отопление) кВт 3.85 4.17
      COPd (обявен COP)   2.24 2.31
      Входяща мощност кВт 1.72 1.81
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 2.33 2.54
      COPd (обявен COP)   4.03 4.06
      Входяща мощност кВт 0.58 0.63
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 1.54 1.63
      COPd (обявен COP)   4.85 4.71
      Входяща мощност кВт 0.32 0.35
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капац. на отопление) кВт 1.80 1.74
      COPd (обявен COP)   6.04 5.96
      Входяща мощност кВт 0.30 0.29
Pto (Thermostat off) Вт 10.0 10.0
Охлаждане Psb (охлаждане в режим на готовност) Вт 15.0 15.0
  Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25
Pck (режим на нагревател на картер) Вт 0.0 0.0
Poff (изключен режим) Вт 15.0 15.0
Включена функция за охлаждане Да Да
Включена функция за отопление Да Да
Включен умерен климат Да Да
Включен студен сезон Не Не
Включен топъл сезон Не Не
Емблема Ecolabel Не Не
Eurovent Звукова мощност на открито Охлаждане Ном. dBA 62 62
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 54 54
  Дължина на тръбите Охлаждане Условие на измерване м 5.0 5.0
Забележки Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  Вж. отделния чертеж за работен диапазон Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми