FHA50AVEB / RXS50L2V1B FHA60AVEB / RXS60L2V1B
Indoor unit FHA50AVEB FHA60AVEB
Outdoor unit RXS50L2V1B RXS60L2V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 5.00 5.70
  Nom. Btu/h 17,060.7 19,449.2
  Ном. kcal/ч 4,299.2 4,901.1
Топлинен капацитет Ном. kW 6.00 7.20
  Ном. Btu/h 20,472.9 24,567.4
  Ном. kcal/ч 5,159.1 6,190.9
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 1.53 1.72
  Отопление Ном. kW 1.79 2.17
Номинална ефективност EER   3.27 3.31
  COP   3.35 3.32
  Годишен разход на енергия kWh 765 (0.000) 861 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A
    Отопление   C C
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A+ A+
    Pdesign kW 5.00 5.70
    SEER   5.87 6.02
    Годишен разход на електроенергия kWh 298 332
    Условие А (35°C - 27/19) Pdc kW 5.00 5.70
      EERd   3.27 3.31
      входяща мощност kW 1.53 1.72
    Условие В (30℃ - 27/19) Pdc kW 3.69 4.20
      EERd   5.14 5.17
      входяща мощност kW 0.72 0.81
    Условие С (25℃ - 27/19) Pdc kW 2.37 2.70
      EERd   7.73 7.78
      входяща мощност kW 0.31 0.35
    Условие D (20℃ - 27/19) Pdc kW 2.18 2.41
      EERd   10.67 10.93
      входяща мощност kW 0.20 0.22
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A
    Pdesign kW 4.35 4.71
    SCOP   3.86 3.87
    SCOPnet   3.88 3.89
    Pdh Капацитет на отопление при -10° kW 3.85 4.08
    Годишен разход на електроенергия kWh 1,578 1,705
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия kW 0.50 0.63
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -15 -15
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.86 3.92
      COPd (обявен COP)   1.86 1.84
      Входяща мощност kW 2.08 2.13
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C -7 -7
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.85 4.17
      COPd (обявен COP)   2.24 2.31
      Входяща мощност kW 1.72 1.81
    Условие A (-7°C) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 3.85 4.17
      COPd (обявен COP)   2.24 2.31
      Входяща мощност kW 1.72 1.81
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.33 2.54
      COPd (обявен COP)   4.03 4.06
      Входяща мощност kW 0.58 0.63
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.54 1.63
      COPd (обявен COP)   4.85 4.71
      Входяща мощност kW 0.32 0.35
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 1.80 1.74
      COPd (обявен COP)   6.04 5.96
      Входяща мощност kW 0.30 0.29
Pto (Thermostat off) W 10.0 10.0
Охлаждане Psb (охлаждане в режим на готовност) W 15.0 15.0
  Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25
Pck (режим на нагревател на картер) W 0.0 0.0
Poff (изключен режим) W 15.0 15.0
Включена функция за охлаждане Да Да
Включена функция за отопление Да Да
Включен умерен климат Да Да
Включен студен сезон Не Не
Включен топъл сезон Не Не
Емблема Ecolabel Не Не
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 62 62
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 54 54
  Дължина на тръбите Охлаждане Условие на измерване м 5.0 5.0
Забележки Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  Вж. отделния чертеж за работен диапазон Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми