Спецификации за FHA-A / RZAG-MV1

FHA71AVEB / RZAG71M7V1B FHA100AVEB / RZAG71M7V1B FHA100AVEB / RZAG100M7V1B FHA140AVEB / RZAG100M7V1B FHA125AVEB / RZAG125M7V1B FHA140AVEB / RZAG140M7V1B
Indoor unit FHA71AVEB FHA100AVEB FHA100AVEB FHA140AVEB FHA125AVEB FHA140AVEB
Outdoor unit RZAG71M7V1B RZAG71M7V1B RZAG100M7V1B RZAG100M7V1B RZAG125M7V1B RZAG140M7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A++    
    Pdesign кВт 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
    SEER   7.11 6.69 6.42 8.24 8.22 6.42
    Годишен разход на електроенергия kWh 335 356 518 404 883 1,252
    Условие А (35°C - 27/19) Pdc кВт 6.80 6.80 9.50 9.50 12.10 13.40
      EERd   4.14 4.28 4.86 4.85 4.11 2.98
      входяща мощност кВт 1.64 1.59 1.95 1.96 2.94 4.49
    Условие В (30℃ - 27/19) Pdc кВт 5.02 5.02 7.00 7.00 8.92 9.88
      EERd   6.08 5.91 4.83 6.74 6.48 5.08
      входяща мощност кВт 0.83 0.85 1.45 1.04 1.38 1.94
    Условие С (25℃ - 27/19) Pdc кВт 3.37 3.23 4.50 4.50 5.74 6.35
      EERd   9.25 8.41 7.82 10.04 9.53 7.28
      входяща мощност кВт 0.36 0.38 0.58 0.45 0.60 0.87
    Условие D (20℃ - 27/19) Pdc кВт 3.44 3.11 4.20 4.50 4.43 4.04
      EERd   11.02 9.77 9.91 14.11 13.71 10.96
      входяща мощност кВт 0.31 0.32 0.42 0.32 0.32 0.37
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A++ A++    
    Pdesign кВт 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    SCOP   4.32 4.26 4.61 4.64 4.09 4.30
    SCOPnet   4.32 4.26 4.61 4.64 4.09 4.30
    Годишен разход на електроенергия kWh 1,523 1,545 2,369 2,353 3,259 3,100
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия кВт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
      COPd (обявен COP)   2.40 2.56 2.28 2.47 1.72 2.00
      Входяща мощност кВт 1.95 1.84 3.42 3.16 5.54 4.76
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
      COPd (обявен COP)   2.40 2.56 2.28 2.47 1.72 2.00
      Входяща мощност кВт 1.95 1.84 3.42 3.16 5.54 4.76
    Условие A (-7°C) Pdh (обявен капац. на отопление) кВт 4.16 4.16 6.90 6.90 8.42 8.42
      COPd (обявен COP)   2.78 2.91 2.81 2.47 2.20 2.44
      Входяща мощност кВт 1.50 1.43 2.45 2.79 3.83 3.45
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 2.53 2.53 4.20 4.20 5.12 5.13
      COPd (обявен COP)   4.41 4.36 4.82 5.00 4.38 4.64
      Входяща мощност кВт 0.57 0.58 0.87 0.84 1.17 1.11
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 2.08 2.15 2.75 2.89 3.46 3.30
      COPd (обявен COP)   5.55 5.27 5.58 5.75 5.21 5.17
      Входяща мощност кВт 0.37 0.41 0.49 0.50 0.66 0.64
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капац. на отопление) кВт 2.51 2.54 3.20 3.44 4.06 3.42
      COPd (обявен COP)   6.86 6.58 7.17 7.26 6.38 6.46
      Входяща мощност кВт 0.37 0.39 0.45 0.47 0.64 0.53
Pto (Thermostat off) Вт 12, 0 12, 0 12, 0 12, 0 12, 0 12, 0
Охлаждане Psb (охлаждане в режим на готовност) Вт 12 12 12 12 12 12
  Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Отопление Psb (отопление в режим на готовност) Вт 12 12 12 12 12 12
  Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Pck (режим на нагревател на картер) Вт 0 0 0 0 0 0
Poff (изключен режим) Вт 12 12 12 12 12 12
Включена функция за охлаждане Да Да Да Да Да Да
Включена функция за отопление Да Да Да Да Да Да
Включен умерен климат Да Да Да Да Да Да
Включен студен сезон Не Не Не Не Не Не
Включен топъл сезон Не Не Не Не Не Не
Емблема Ecolabel Не Не Не Не Не Не
Индикация, ако нагревателят е оборудван с допълнителен нагревател (сплит приложение)         No No
Забележки Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.