FHA100AVEB / RZQG71L9V1B FHA71AVEB / RZQG71L9V1B FHA140AVEB / RZQG100L9V1B FHA100AVEB / RZQG100L9V1B FHA140AVEB / RZQG125L9V1B FHA125AVEB / RZQG125L9V1B FHA140AVEB / RZQG140L9V1B
Indoor unit   FHA71AVEB   FHA100AVEB   FHA125AVEB FHA140AVEB
Outdoor unit   RZQG71L9V1   RZQG100L9V1   RZQG125L9V1 RZQG140L9V1
Капацитет на охлаждане Ном. kW   6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1) 13.4 (1)
Топлинен капацитет Ном. kW   7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2) 15.5 (2)
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW   1.78 (3)   2.49 (3)   3.58 (3) 4.58 (3)
  Отопление Ном. kW   1.82 (3)   2.61 (3)   3.48 (3) 4.27 (3)
Номинална ефективност EER   3.82 (3)   3.81 (3)   3.35 (3) 2.92 (3)
  COP   4.13 (3)   4.15 (3)   3.89 (3) 3.63 (3)
  Годишен разход на енергия kWh   890   1,245 (0.000)   1,790 (0.000)  
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A   A  
    Отопление   A   A   A  
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A++ A+ A+  
  Капацитет Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.0 13.4
  SEER   6.86 6.86 6.11 6.11 6.01 6.01 6.22
  ηs,c %             246.0
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 347 347 545 545 699 699 1,292
  Условие A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 13.40
    EERd   3.82 3.82 4.13 4.13 3.52 3.52 2.92
    Консумирана мощност kW 1.79 1.79 2.31 2.31 3.41 3.41 4.58
  Условие В (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 5.16 7.16 7.16 8.84 8.84 9.88
    EERd   5.03 5.03 4.49 4.49 4.51 4.51 4.96
    Консумирана мощност kW 1.03 1.03 1.60 1.60 1.97 1.97 1.99
  Условие С (25°C - 27/19) Pdc kW 4.01 4.01 5.66 5.66 5.92 5.92 6.35
    EERd   9.44 9.44 7.87 7.87 7.41 7.41 7.23
    Консумирана мощност kW 0.43 0.43 0.72 0.72 0.80 0.80 0.88
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 4.17 5.87 5.87 5.64 5.64 5.99
    EERd   12.6 12.57 10.1 10.13 9.60 9.60 10.61
    Консумирана мощност kW 0.34 0.34 0.58 0.58 0.59 0.59 0.56
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Капацитет Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.3 14.13 14.1 11.6
  SCOP/A   4.32 4.32 4.61 4.61 4.23 4.23 4.22
  SCOPnet/A   4.34 4.34 4.64 4.64 4.25 4.25 4.22
  ηs,h %             165.9
  Pdh Heating capacity at -10° kW 6.740 7 9.720 10 12.51 13  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,677 3,851
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия kW 0.86 0.860 1.58 1.58 1.62 1.62 0.00
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.76 6.76 9.23 9.23 12.52 12.52 11.61
    COPd (обявен COP)   2.14 2.14 2.63 2.63 2.06 2.06 2.33
    Консумирана мощност kW 3.16 3.16 3.51 3.51 6.08 6.08 4.99
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 12.50 11.61
    COPd (обявен COP)   2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 2.52 2.33
    Консумирана мощност kW 2.27 2.27 2.77 2.77 4.97 4.97 4.99
  Условие A (-7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 12.50 10.27
    COPd (обявен COP)   2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 2.52 2.77
    Консумирана мощност kW 2.27 2.27 2.77 2.77 4.97 4.97 3.71
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 4.76 4.76 6.52 6.52 7.61 7.61 6.25
    COPd (обявен COP)   4.00 4.00 4.03 4.03 3.90 3.90 4.21
    Консумирана мощност kW 1.19 1.19 1.62 1.62 1.96 1.96 1.49
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.96 2.96 4.20 4.20 4.89 4.89 4.15
    COPd (обявен COP)   6.61 6.61 6.56 6.56 6.56 6.56 5.33
    Консумирана мощност kW 0.45 0.45 0.65 0.65 0.75 0.75 0.78
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.37 3.37 4.80 4.80 5.36 5.36 4.82
    COPd (обявен COP)   7.63 7.63 7.60 7.60 7.71 7.71 6.49
    Консумирана мощност kW 0.45 0.45 0.64 0.64 0.70 0.70 0.74
Консумация на енергия в режим, различен от активен Изключен режим Охлаждане POFF kW   0.000   0.000   0.000 0.012
    Отопление POFF kW   0.000   0.000   0.000 0.012
  Режим на готовност Охлаждане PSB kW   0.009   0.009   0.009 0.012
    Отопление PSB kW   0.009   0.009   0.009 0.012
  Изключен режим на термостата Охлаждане PTO kW   0.007   0.009   0.009 0.000
    Отопление PTO kW   0.007   0.009   0.009 0.012
  Режим на готовност Охлаждане PSB W 9.1   9.0   9.0    
    Отопление PSB W 9.1   9.0   9.0    
  Crankcase heater mode PCK W 0.0   0.0   0.0    
    POFF W 0.0   0.0   0.0    
Pto (Thermostat off) W 7.0   9.0   9.0    
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)             Не
Допълнителен нагревател (сплит приложение) Резервен капацитет Отопление elbu kW             0.0
Охлаждане Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Включена функция за охлаждане Да Да Да Да Да Да Да
Включена функция за отопление Да Да Да Да Да Да Да
Включен умерен климат Да Да Да Да Да Да Да
Включен студен сезон Не Не Не Не Не Не Не
Включен топъл сезон Не Не Не Не Не Не Не
Емблема Ecolabel Не Не Не Не Не Не Не
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 64 64 66 66 67 67  
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 60 55 64 60 64 62  
Консумация на енергия в режим, различен от активен Crankcase heater mode Cooling PCK kW   0.000   0.000   0.000 0.000
    Heating PCK kW   0.000   0.000   0.000 0.012
Забележки   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
    (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
    (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС