FNA25A2VEB / RXM25M3V1B9 FNA35A2VEB / RXM35M3V1B9 FNA50A2VEB / RXM50M3V1B9 FNA60A2VEB / RXM60M3V1B9
Indoor unit FNA25A2VEB FNA35A2VEB FNA50A2VEB FNA60A2VEB
Outdoor unit RXM25M3V1B9 RXM35M3V1B9 RXM50M3V1B9 RXM60M3V1B9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2.60 3.40 5.00 6.00
  Nom. Btu/h 8,872 11,601 17,061 20,473
  Ном. kcal/ч 2,236 2,923 4,299 5,159
Топлинен капацитет Ном. kW 3.20 4.00 5.80 7.00
  Ном. Btu/h 10,919 13,649 19,790 23,885
  Ном. kcal/ч 2,752 3,439 4,987 6,019
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 0.68 1.10 1.48 2.22
  Отопление Ном. kW 0.80 1.15 1.74 2.25
Номинална ефективност EER   3.80 3.09 3.38 2.70
  COP   4.00 3.48 3.34 3.11
  Годишен разход на енергия kWh 342 (0.000) 551 (0.000) 739 (0.000) 1,111 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A B A D
    Отопление   A B C D
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+ A
    Pdesign kW 2.60 3.40 5.00 6.00
    SEER   5.68 5.70 5.77 5.56
    Годишен разход на електроенергия kWh 160 209 303 378
    Условие А (35°C - 27/19) Pdc kW 2.60 3.40 5.00 6.00
      EERd   3.80 3.09 3.38 2.70
      входяща мощност kW 0.68 1.10 1.48 2.22
    Условие В (30℃ - 27/19) Pdc kW 1.92 2.50 3.68 4.42
      EERd   5.17 4.41 5.02 4.64
      входяща мощност kW 0.37 0.57 0.73 0.95
    Условие С (25℃ - 27/19) Pdc kW 1.27 1.61 2.37 2.84
      EERd   8.97 9.38 7.23 7.20
      входяща мощност kW 0.14 0.17 0.33 0.39
    Условие D (20℃ - 27/19) Pdc kW 1.33 1.46 1.74 2.34
      EERd   10.18 10.14 10.72 10.44
      входяща мощност kW 0.13 0.14 0.16 0.22
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+ A+
    Pdesign kW 2.80 2.90 4.00 4.60
    SCOP   4.24 4.05 4.09 4.16
    SCOPnet   4.28 4.08 4.11 4.19
    Pdh Капацитет на отопление при -10° kW 2.16 2.42 3.56 3.94
    Годишен разход на електроенергия kWh 924 1,002 1,369 1,547
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия kW 0.64 0.48 0.44 0.66
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -15 -15 -15 -15
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.93 2.15 3.59 3.72
      COPd (обявен COP)   2.20 2.21 1.88 1.78
      Входяща мощност kW 0.88 0.97 1.91 2.09
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C -7 -7 -7 -7
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.48 2.57 3.54 4.07
      COPd (обявен COP)   2.80 2.71 2.90 2.82
      Входяща мощност kW 0.89 0.95 1.22 1.44
    Условие A (-7°C) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 2.48 2.57 3.54 4.07
      COPd (обявен COP)   2.80 2.71 2.90 2.82
      Входяща мощност kW 0.89 0.95 1.22 1.44
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.51 1.57 2.15 2.48
      COPd (обявен COP)   4.18 4.01 4.13 4.22
      Входяща мощност kW 0.36 0.39 0.52 0.59
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.00 1.02 1.66 1.59
      COPd (обявен COP)   5.51 5.16 5.08 5.08
      Входяща мощност kW 0.18 0.20 0.33 0.31
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 1.17 1.19 1.96 1.95
      COPd (обявен COP)   6.80 6.35 6.16 6.19
      Входяща мощност kW 0.17 0.19 0.32 0.32
  Отопление (топъл климат) Клас на енергийна ефективност   A+++ A+++ A++ A++
    Pdesignh kW 1.51 1.57 2.15 2.48
    SCOP   5.43 5.10 4.87 5.02
    SCOPnet   5.50 5.16 4.92 5.07
    Годишен разход на електроенергия kWh 389 431 618 691
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия kW 0.00 0.00 0.00 0.00
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -15 -15 -15 -15
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.93 2.15 3.59 3.72
      COPd (обявен COP)   2.20 2.21 1.88 1.78
      Входяща мощност kW 0.88 0.97 1.91 2.09
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C 2 2 2 2
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.51 1.57 2.15 2.48
      COPd (обявен COP)   4.18 4.01 4.13 4.22
      Входяща мощност kW 0.36 0.39 0.52 0.59
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.51 1.57 2.15 2.48
      COPd (обявен COP)   4.18 4.01 4.13 4.22
      Входяща мощност kW 0.36 0.39 0.52 0.59
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.00 1.02 1.66 1.59
      COPd (обявен COP)   5.51 5.16 5.08 5.08
      Входяща мощност kW 0.18 0.20 0.33 0.31
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.17 1.19 1.96 1.95
      COPd (обявен COP)   6.80 6.35 6.16 6.19
      Входяща мощност kW 0.17 0.19 0.32 0.32
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.00
Охлаждане Psb (охлаждане в режим на готовност) W 14.0 14.0 15.0 15.00
  Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25
Отопление Psb (отопление в режим на готовност) W 14.0 14.0 15.0 15.00
  Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25
Poff (изключен режим) W 14.0 14.0    
Включена функция за охлаждане Да Да Да Да
Включена функция за отопление Да Да Да Да
Включен умерен климат Да Да Да Да
Включен студен сезон Не Не Не Не
Включен топъл сезон Да Да Да Да
Емблема Ecolabel Не Не Не Не
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 61 62 63
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 53 53 56 56
  Дължина на тръбите Охлаждане Условие на измерване м 5.0 5.0 5.0 5
Забележки Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за работен диапазон Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  Вж. отделния чертеж за работен диапазон Вж. отделния чертеж за работен диапазон Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.