FTXB20C2V1B FTXB25C2V1B FTXB35C2V1B FTXB50CV1B FTXB60CV1B
Корпус Colour   Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло
Размери Тяло Височина мм 283 283 283 310 310
    Широчина мм 770 770 770 1,065 1,065
    Дълбочина мм 216 216 216 224 224
Weight Тяло кг 8 8 8 14 14
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Висок м³/мин 9.1 9.2 9.3 15.00 18.5
      Ниско м³/мин 5.9 6.0 6.1 11.82 14.34
      Тих режим м³/мин 4.7 4.8 4.9 10.62 12.36
    Отопление Висок м³/мин 9.4 9.7 10.1 15.00 18.54
      Ниско м³/мин 6.3 6.3 6.7 11.82 14.3
      Тих режим м³/мин 5.5 5.5 5.7 10.62 12.36
      Ном. м³/мин 7.4 7.6 7.7 13.32 16.56
    Отопление Ном. м³/мин 7.8 8.0 8.4 13.32 16.56
Звукова мощност Охлаждане dBA 55 55 58 55 61
  Отопление dBA 55 55 58    
Ниво на звуково налягане Охлаждане Свръхвисока dBA       44 46
    Висок dBA 39 40 41 40 43
    Ниско dBA 25 26 27 35 37
    Тих режим dBA 21 21 23 32 33
  Отопление Висок dBA 39 40 41 40 43
    Ниско dBA 28 28 29 35 37
    Тих режим dBA 25 25 26 32 33
    Ном. dBA 33 33 34 38 41
  Отопление Ном. dBA 34 34 35 38 41
Тръбни съединения Liquid OD мм 6.35 6.35 6.35    
  газ вън. д. мм 9.5 9.5 9.5    
  Дренаж   18 18 18 19.05 19.05
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1    
  Ръководство за работа 1 1 1    
  Инфрачервено дистанционно 1 1 1    
  Сухи батерии тип АА 2 2 2    
  Стойка за дистанционното 1 1 1    
  Монтажна пластина: 1 1 1    
  Филтър за фотокаталитично пречистване на въздуха от титанов апатит 2 2 2    
  Фиксиращи винтове за вътрешното устройство 2 2 2    
Power supply Име   V1 V1 V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes_Description SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток Всички агрегати са тествани и отговарят на ISO 5151 (безканални климатизатори и термопомпи) или ISO 1325 (канални климатизатори и термопомпи). Всички агрегати са тествани и отговарят на ISO 5151 (безканални климатизатори и термопомпи) или ISO 1325 (канални климатизатори и термопомпи).