FTXB20C2V1B FTXB25C2V1B FTXB35C2V1B FTXB50CV1B FTXB60CV1B
Корпус Цвят   Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло
Размери Тяло Височина мм 283 283 283 310 310
    Широчина мм 770 770 770 1,065 1,065
    Дълбочина мм 216 216 216 224 224
Тегло Тяло kg 8 8 8 14 14
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Висок м³/мин 9.1 9.2 9.3 15.00 18.5
      Ниско м³/мин 5.9 6.0 6.1 11.82 14.34
      Тих режим м³/мин 4.7 4.8 4.9 10.62 12.36
    Отопление Висок м³/мин 9.4 9.7 10.1 15.00 18.54
      Ниско м³/мин 6.3 6.3 6.7 11.82 14.3
      Тих режим м³/мин 5.5 5.5 5.7 10.62 12.36
      Nom. м³/мин 7.4 7.6 7.7 13.32 16.56
    Отопление Ном. м³/мин 7.8 8.0 8.4 13.32 16.56
Звукова мощност Охлаждане дБА 55 55 58 55 61
  Отопление дБА 55 55 58    
Ниво на звуково налягане Охлаждане Висок дБА 39 40 41 40 43
    Ниско дБА 25 26 27 35 37
    Тих режим дБА 21 21 23 32 33
  Отопление Висок дБА 39 40 41 40 43
    Ниско дБА 28 28 29 35 37
    Тих режим дБА 25 25 26 32 33
    Ном. дБА 33 33 34 38 41
  Отопление Ном. дБА 34 34 35 38 41
Тръбни съединения течност вън. д. мм 6.35 6.35 6.35    
  газ вън. д. мм 9.5 9.5 9.5    
  Дренаж   18 18 18 19.05 19.05
Стандартни аксесоари Елемент 1 1 1    
  Елемент 1 1 1    
  Елемент 1 1 1    
  Елемент 2 2 2    
  Елемент 1 1 1    
  Елемент 1 1 1    
  Елемент 2 2 2    
  Елемент 2 2 2    
Power supply Name   V1 V1 V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes_Description SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток Всички агрегати са тествани и отговарят на ISO 5151 (безканални климатизатори и термопомпи) или ISO 1325 (канални климатизатори и термопомпи). Всички агрегати са тествани и отговарят на ISO 5151 (безканални климатизатори и термопомпи) или ISO 1325 (канални климатизатори и термопомпи).
Ниво на звуково налягане Охлаждане Свръхвисока дБА       44 46