FTXTM30M2V1B / RXTM30N2V1B FTXTM40M2V1B / RXTM40N2V1B
Indoor unit FTXTM30M2V1B FTXTM40M2V1B
Outdoor unit RXTM30N2V1B RXTM40N2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. kW 0.70 0.70
  Мин. Btu/h 2,380 2,380
  Мин. kcal/ч 601 601
  Ном. kW 3.00 4.00
  Nom. Btu/h 10,230 13,640
  Ном. kcal/ч 2,579 3,439
  Макс. kW 4.50 5.10
  Макс. Btu/h 15,350 17,400
  Макс. kcal/ч 3,869 4,385
Топлинен капацитет Мин. kW 0.80 0.80
  Мин. Btu/h 2,720 2,720
  Мин. kcal/ч 687 687
  Ном. kW 3.20 4.00
  Ном. Btu/h 10,910 13,640
  Ном. kcal/ч 2,751 3,439
  Макс. kW 6.70 7.20
  Макс. Btu/h 22,860 24,560
  Макс. kcal/ч 5,760 6,190
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 0.74 1.09
  Отопление Ном. kW 0.61 0.78
Номинална ефективност EER   4.10 3.71
  COP   5.34 5.37
  Годишен разход на енергия kWh 366 (0.000) 542 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A
    Отопление   A A
Охлаждане с конвекция Капацитет Pdesign kW 3.00 4.00
  Клас на енергийна ефективност   A++ A++
  SEER   7.60 7.70
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 138 182
  Условие A (35°C - 27/19) Pdc kW 3.00 4.00
    EERd   4.10 3.71
    Консумирана мощност kW 0.73 1.08
  Условие В (30°C - 27/19) Pdc kW 2.21 2.95
    EERd   5.65 5.69
    Консумирана мощност kW 0.39 0.52
  Условие С (25°C - 27/19) Pdc kW 1.42 1.89
    EERd   9.31 9.49
    Консумирана мощност kW 0.15 0.20
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.43 1.45
    EERd   12.80 13.03
    Консумирана мощност kW 0.11 0.12
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 3.00 3.80
  Клас на енергийна ефективност   A+++ A+++
  SCOP/A   5.12 5.30
  SCOPnet/A   5.13 5.31
  Pdh Heating capacity at -10° kW 3.00 3.80
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 821 1,004
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия kW 0.00 0.00
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -25 -25
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.30 4.00
    COPd (обявен COP)   1.78 1.90
    Консумирана мощност kW 1.85 1.92
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C -10 -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.00 3.80
    COPd (обявен COP)   2.62 2.30
    Консумирана мощност kW 1.15 1.65
  Условие A (-7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.65 3.36
    COPd (обявен COP)   3.28 3.53
    Консумирана мощност kW 0.81 0.95
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.62 2.05
    COPd (обявен COP)   5.34 5.36
    Консумирана мощност kW 0.30 0.38
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.04 1.32
    COPd (обявен COP)   6.07 6.60
    Консумирана мощност kW 0.17 0.20
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.10 1.49
    COPd (обявен COP)   7.72 8.11
    Консумирана мощност kW 0.14 0.18
Отопление с конвекция (студен климат) Капацитет Pdesignh kW 4.40 5.60
  Клас на енергийна ефективност   A+ A+
  SCOP/С   4.02 4.19
  SCOPnet/С   4.08 4.27
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,296 2,779
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия kW 0.70 1.30
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -25 -25
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.30 4.00
    COPd (обявен COP)   1.78 1.90
    Консумирана мощност kW 1.85 1.92
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C -15 -15
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.59 4.53
    COPd (обявен COP)   1.98 2.14
    Консумирана мощност kW 1.81 2.12
  Условие A (-15°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.59 4.53
    COPd (обявен COP)   1.98 2.14
    Консумирана мощност kW 1.81 2.12
  Условие A (-7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.65 3.36
    COPd (обявен COP)   3.28 3.53
    Консумирана мощност kW 0.81 0.95
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.62 2.05
    COPd (обявен COP)   5.34 5.36
    Консумирана мощност kW 0.30 0.38
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.04 1.32
    COPd (обявен COP)   6.07 6.60
    Консумирана мощност kW 0.17 0.20
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.10 1.49
    COPd (обявен COP)   7.72 8.11
    Консумирана мощност kW 0.14 0.18
Консумация на енергия в режим, различен от активен Изключен режим на термостата PTO Охлаждане W 7.0 7.0
      Отопление W 12.0 15.0
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0
  Изключен режим POFF W 1.0 1.0
  Режим на готовност Охлаждане PSB W 1.0 1.0
    Отопление PSB W 1.0 1.0
Охлаждане Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25
Включена функция за охлаждане Да Да
Включена функция за отопление Да Да
Включен умерен климат Да Да
Включен студен сезон Да Да
Включен топъл сезон Не Не
Емблема Ecolabel Не Не
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 61 61
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 60 60
  Дължина на тръбите Охлаждане Условие на измерване м 5 5
Фактор на мощност Номинално Охлаждане % 98.16 (0.000) 98.32 (0.000)
    Отопление % 94.03 (0.000) 97.56 (0.000)
Ток Номинален работен ток - 50 Хц Охлаждане A 3.30 4.83
    Отопление A 2.83 3.50
Забележки Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми