Спецификации за FUA-A / RR-BV3

FUA71AVEB / RR71B8V3B FUA100AVEB / RR100B8V3B
Notes_Description Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19,0°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър; еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 м (хоризонтално); денивелация: 0m Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19,0°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър; еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 м (хоризонтално); денивелация: 0m