FUA125AVEB / RZASG125M7Y1B
Indoor unit FUA125AVEB
Outdoor unit RZASG125M7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12.1 (1)
Топлинен капацитет Ном. kW 13.5 (2)
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Pdesign kW 12.1
    SEER   5.27
    Годишен разход на електроенергия kWh 1,378
    Условие А (35°C - 27/19) Pdc kW 12.10
      EERd   2.25
      входяща мощност kW 5.37
    Условие В (30℃ - 27/19) Pdc kW 8.92
      EERd   4.07
      входяща мощност kW 2.19
    Условие С (25℃ - 27/19) Pdc kW 5.74
      EERd   6.22
      входяща мощност kW 0.92
    Условие D (20℃ - 27/19) Pdc kW 3.14
      EERd   8.84
      входяща мощност kW 0.36
  Отопление (умерен климат) Pdesign kW 6.00
    SCOP   3.84
    SCOPnet   3.84
    Годишен разход на електроенергия kWh 2,188
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия kW 0.00
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -10
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.00
      COPd (обявен COP)   2.52
      Входяща мощност kW 2.38
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C -10
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.00
      COPd (обявен COP)   2.52
      Входяща мощност kW 2.38
    Условие A (-7°C) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 5.30
      COPd (обявен COP)   2.76
      Входяща мощност kW 1.92
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.23
      COPd (обявен COP)   3.70
      Входяща мощност kW 0.87
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.21
      COPd (обявен COP)   4.81
      Входяща мощност kW 0.46
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 2.59
      COPd (обявен COP)   5.89
      Входяща мощност kW 0.44
Pto (Thermostat off) W 12, 0
Охлаждане Psb (охлаждане в режим на готовност) W 12
  Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25
Отопление Psb (отопление в режим на готовност) W 12
  Cdh (отопление с понижаване)   0.25
Pck (режим на нагревател на картер) W 0
Poff (изключен режим) W 12
Включена функция за охлаждане Да
Включена функция за отопление Да
Включен умерен климат Да
Включен студен сезон Не
Включен топъл сезон Не
Емблема Ecolabel Не
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application) No
Забележки Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.