Спецификации за FVQ-C / RZQG-L9V1

FVQ71CVEB / RZQG71L9V1B FVQ100CVEB / RZQG71L9V1B FVQ100CVEB / RZQG100L9V1B FVQ140CVEB / RZQG100L9V1B FVQ125CVEB / RZQG125L9V1B FVQ140CVEB / RZQG125L9V1B FVQ140CVEB / RZQG140L9V1B
Indoor unit FVQ71C FVQ100C FVQ100C FVQ140C FVQ125C FVQ140C FVQ140C
Outdoor unit RZQG71L9V1 RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1 RZQG125L9V1 RZQG140L9V1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.8   9.5   12.0   13.4
Топлинен капацитет Ном. kW 7.5   10.8   13.5   15.5
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 2.02   2.49   3.74   4.17
  Отопление Ном. kW 2.06   2.61   3.65   4.30
Номинална ефективност EER   3.37   3.81   3.21   3.21
  COP   3.64   4.14   3.70   3.61
  Годишен разход на енергия kWh 1,010 (0.000)   1,245 (0.000)   1,870 (0.000)   2,085 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A   A    
    Отопление   A   A   A    
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A+ A+ A+ A+  
    Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
    SEER   6.23 6.31 5.61 5.61 5.61 5.61  
    Годишен разход на електроенергия kWh 383 378 593 593 749 749  
    Условие А (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
      EERd   3.37 3.37 3.81 3.81 3.21 3.21  
      входяща мощност kW 2.02 2.02 2.50 2.50 3.74 3.74  
    Условие В (30℃ - 27/19) Pdc kW 5.06 5.06 7.13 7.13 8.84 8.84  
      EERd   4.24 4.24 4.21 4.21 4.53 4.53  
      входяща мощност kW 1.20 1.20 1.70 1.70 1.96 1.96  
    Условие С (25℃ - 27/19) Pdc kW 3.85 3.85 5.65 5.65 5.87 5.87  
      EERd   8.88 8.88 7.15 7.15 6.72 6.72  
      входяща мощност kW 0.44 0.44 0.80 0.80 0.88 0.88  
    Условие D (20℃ - 27/19) Pdc kW 3.97 3.97 5.86 5.86 5.58 5.58  
      EERd   11.57 11.57 9.07 9.07 8.60 8.60  
      входяща мощност kW 0.35 0.35 0.65 0.65 0.65 0.65  
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+ A+ A A  
    Pdesign kW 6.33 6.33 11.30 11.30 11.30 11.30  
    SCOP   4.05 4.05 4.20 4.20 3.87 3.87  
    SCOPnet   4.06 4,061.00 4.23 4,227.00 3.89 3,886.00  
    Pdh Капацитет на отопление при -10° kW 5.98            
    Годишен разход на електроенергия kWh 2,189 2,189 3,767 3,767 4,088 4,088  
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия kW 0.36 0.36 1.69 1.69 1.21 1.21  
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15  
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.59 6.59 8.94 8.94 10.23 10.23  
      COPd (обявен COP)   1.92 1.92 2.52 2.52 1.53 1.53  
      Входяща мощност kW 3.44 3.44 3.55 3.55 6.69 6.69  
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7  
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.60 5.60 10.00 10.00 10.00 10.00  
      COPd (обявен COP)   3.05 3.05 3.48 3.48 2.48 2.48  
      Входяща мощност kW 1.84 1.84 2.88 2.88 4.04 4.04  
    Условие A (-7°C) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 5.60 5.60 10.00 10.00 10.00 10.00  
      COPd (обявен COP)   3.05 3.05 3.48 3.48 2.48 2.48  
      Входяща мощност kW 1.84 1.84 2.88 2.88 4.04 4.04  
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 4.61 4.61 6.27 6.27 7.08 7.08  
      COPd (обявен COP)   3.73 3.73 3.65 3.65 3.67 3.67  
      Входяща мощност kW 1.24 1.24 1.72 1.72 1.93 1.93  
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.91 2.91 4.11 4.11 4.70 4.70  
      COPd (обявен COP)   6.39 6.39 5.82 5.82 6.06 6.06  
      Входяща мощност kW 0.46 0.46 0.71 0.71 0.78 0.78  
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 3.30 3.30 4.70 4.70 5.35 5.35  
      COPd (обявен COP)   7.29 7.29 6.74 6.74 6.97 6.97  
      Входяща мощност kW 0.46 0.46 0.70 0.70 0.77 0.77  
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0  
Охлаждане Psb (охлаждане в режим на готовност) W 9.1 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0  
  Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Отопление Psb (отопление в режим на готовност) W 9.1 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0  
  Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Pck (режим на нагревател на картер) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Poff (изключен режим) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Включена функция за охлаждане Да Да Да Да Да Да  
Включена функция за отопление Да Да Да Да Да Да  
Включен умерен климат Да Да Да Да Да Да  
Включен студен сезон Не Не Не Не Не Не  
Включен топъл сезон Не Не Не Не Не Не  
Емблема Ecolabel Не Не Не Не Не Не  
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 64            
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 55            
Забележки Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC   EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  SEER и SCOP са съгласно EN 14825   Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване   Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване   Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване