FVXM50FV1B / RXM50N2V1B
Indoor unit FVXM50FV1B
Outdoor unit RXM50N2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. kW 1.40
  Мин. Btu/h 4,776
  Мин. kcal/ч 1,203
  Ном. kW 5.00
  Nom. Btu/h 17,061
  Ном. kcal/ч 4,299
  Макс. kW 5.60
  Макс. Btu/h 19,107
  Макс. kcal/ч 4,815
Топлинен капацитет Мин. kW 1.40
  Мин. Btu/h 4,766
  Мин. kcal/ч 1,203
  Ном. kW 5.80
  Ном. Btu/h 19,790
  Ном. kcal/ч 4,987
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 1.55
  Отопление Ном. kW 1.60
Номинална ефективност EER   3.23
  COP   3.63
  Годишен разход на енергия kWh 773 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A
    Отопление   A
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++
  Капацитет Pdesign kW 5.00
  SEER   6.80
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 257
  Условие A (35°C - 27/19) Pdc kW 5.00
    EERd   3.23
    Консумирана мощност kW 1.55
  Условие В (30°C - 27/19) Pdc kW 3.68
    EERd   5.50
    Консумирана мощност kW 0.67
  Условие С (25°C - 27/19) Pdc kW 2.38
    EERd   8.92
    Консумирана мощност kW 0.27
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.29
    EERd   12.49
    Консумирана мощност kW 0.18
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+
  Капацитет Pdesign kW 4.20
  SCOP/A   4.00
  SCOPnet/A   4.01
  Pdh Heating capacity at -10° kW 3.81
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,471
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия kW 0.39
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -15
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.96
    COPd (обявен COP)   1.82
    Консумирана мощност kW 2.18
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C -7
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.72
    COPd (обявен COP)   2.20
    Консумирана мощност kW 1.69
  Условие A (-7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.72
    COPd (обявен COP)   2.20
    Консумирана мощност kW 1.69
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.27
    COPd (обявен COP)   4.32
    Консумирана мощност kW 0.53
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.80
    COPd (обявен COP)   5.13
    Консумирана мощност kW 0.35
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.91
    COPd (обявен COP)   6.25
    Консумирана мощност kW 0.31
Отопление с конвекция (топъл климат) Клас на енергийна ефективност   A++
  Капацитет Pdesignh kW 2.27
  SCOP   4.91
  SCOPnet   5.01
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 647
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия kW 0.00
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -15
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.96
    COPd (обявен COP)   1.82
    Консумирана мощност kW 2.18
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C 2
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.27
    COPd (обявен COP)   4.32
    Консумирана мощност kW 0.53
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.27
    COPd (обявен COP)   4.32
    Консумирана мощност kW 0.53
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.80
    COPd (обявен COP)   5.13
    Консумирана мощност kW 0.35
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.91
    COPd (обявен COP)   6.25
    Консумирана мощност kW 0.31
Консумация на енергия в режим, различен от активен Режим на готовност Охлаждане PSB kW 8.0
    Отопление PSB kW 8.0
  Изключен режим на термостата Охлаждане PTO kW 9.9
    Отопление PTO kW 16.0
Охлаждане Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25
Включена функция за охлаждане Да
Включена функция за отопление Да
Включен умерен климат Да
Включен студен сезон Не
Включен топъл сезон Да
Емблема Ecolabel Не
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 62.0
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 57.0
  Дължина на тръбите Охлаждане Условие на измерване м 5.0
Забележки Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.