FVXM25FV1B FVXM35FV1B FVXM50FV1B
Корпус Colour   Бяло Бяло Бяло
Размери Тяло Височина мм 600 600 600
    Широчина мм 700 700 700
    Дълбочина мм 210 210 210
Weight Тяло кг 14 14 14
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Висок м³/мин 8.2 8.5 10.1
      Ниско м³/мин 4.8 4.9 7.8
      Тих режим м³/мин 4.1 4.5 6.6
    Отопление Висок м³/мин 8.8 9.4 11.8
      Ниско м³/мин 5.0 5.2 8.5
      Тих режим м³/мин 4.4 4.7 7.1
Звукова мощност Охлаждане dBA 52 52 57
  Отопление dBA 52 52 58
Ниво на звуково налягане Охлаждане Висок dBA 38 39 44
    Ниско dBA 26 27 36
    Тих режим dBA 23 24 32
  Отопление Висок dBA 38 39 45
    Ниско dBA 26 27 36
    Тих режим dBA 23 24 32
Тръбни съединения Liquid OD мм 6,4 6,4 6,4
  газ вън. д. мм 9.5 9.5 12.7
  Дренаж   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Стандартни аксесоари Елемент 1 1 1
  Елемент 1 1 1
  Елемент 1 1 1
  Елемент 2 2 2
  Елемент 1 1 1
  Елемент 1 1 1
  Елемент 2 2 2
  Елемент 2 2 2
  Елемент 1 1 1
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Забележки 50 Хц, 220-230-240V 50 Хц, 220-230-240V 50 Хц, 220-230-240V
  220V 220V 220V
  230V 230V 230V
  240V 240V 240V