Тяло за скрит монтаж в тавана с висок ESP

FWD-AT

Тяло с променливотоков електромотор на вентилатора за хоризонтален скрит монтаж

FWD-AT

Характеристики на продукта

  • Система за бърз монтаж върху стена или таван
  • Въздушният филтър може лесно да се демонтира за почистване
  • Съединение на правия канал, монтирано откъм нагнетателната страна

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Каталози
Изтегляне на език
Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководство за инсталатора
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Декларация за съответствие
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.