Спецификации за FWL-DAF

FWL01DAFV3 FWL15DAFV3 FWL15DAFVS FWL02DAFV3 FWL02DAFVS FWL25DAFV3 FWL25DAFVS FWL03DAFV3 FWL03DAFVS FWL35DAFV3 FWL35DAFVS FWL04DAFV3 FWL04DAFVS FWL06DAFV3 FWL06DAFVS FWL08DAFV3 FWL10DAFV3
Капацитет на охлаждане (стандартни условия) Латентен капацитет, 4-тръбна Високо kW 0.32 (1) 0.42 (1) 0.00 (1) 0.33 (1) 0.38 (1) 0.53 (1) 0.51 (1) 0.80 (1) 1.06 (1) 0.75 (1) 0.77 (1) 1.17 (1) 1.06 (1) 1.19 (1) 1.13 (1) 1.79 (1) 2.03 (1)
  Полезен капацитет, 4-тръбна 1 степен на обороти на вентилатора kW     0.84 (1)   0.92 (1)   1.03 (1)   1.08 (1)   1.40 (1)   1.74 (1)   1.92 (1)    
    2 степен на обороти на вентилатора kW     0.91 (1)   0.96 (1)   1.14 (1)   1.21 (1)   1.96 (1)   2.36 (1)   2.23 (1)    
    3 степен на обороти на вентилатора kW     1.07 (1)   1.18 (1)   1.50 (1)   1.62 (1)   2.61 (1)   2.98 (1)   2.81 (1)    
    4 степен на обороти на вентилатора kW     1.22 (1)   1.41 (1)   1.79 (1)   2.01 (1)   3.13 (1)   2.99 (1)   3.47 (1)    
    5 степен на обороти на вентилатора kW     1.21 (1)   1.65 (1)   2.16 (1)   2.32 (1)   3.30 (1)   3.81 (1)   3.81 (1)    
    6 степен на обороти на вентилатора kW     1.33 (1)   1.90 (1)   2.31 (1)   2.47 (1)   3.53 (1)   4.10 (1)   4.10 (1)    
    Ниско kW 0.73 (1) 0.91 (1)   0.96 (1)   1.14 (1)   1.21 (1)   1.40 (1)   1.74 (1)   2.23 (1)   2.73 (1) 2.91 (1)
    Средно kW 0.87 (1) 1.07 (1)   1.18 (1)   1.50 (1)   1.62 (1)   1.96 (1)   2.36 (1)   2.80 (1)   3.67 (1) 4.40 (1)
    Високо kW 1.10 (1) 1.22 (1)   1.41 (1)   1.79 (1)   2.01 (1)   2.61 (1)   2.99 (1)   3.47 (1)   4.67 (1) 5.61 (1)
  Общ капацитет, 4-тръбна 1 степен на обороти на вентилатора kW     1.00 (1)   1.20 (1)   1.41 (1)   1.51 (1)   1.92 (1)   2.44 (1)   2.63 (1)    
    2 степен на обороти на вентилатора kW     1.22 (1)   1.24 (1)   1.55 (1)   1.70 (1)   2.55 (1)   3.17 (1)   3.06 (1)    
    3 степен на обороти на вентилатора kW     1.44 (1)   1.52 (1)   1.96 (1)   2.29 (1)   3.40 (1)   3.92 (1)   3.74 (1)    
    4 степен на обороти на вентилатора kW     1.64 (1)   1.74 (1)   2.32 (1)   2.81 (1)   3.88 (1)   4.16 (1)   4.57 (1)    
    5 степен на обороти на вентилатора kW     1.21 (1)   2.05 (1)   2.67 (1)   3.30 (1)   4.06 (1)   4.84 (1)   4.91 (1)    
    6 степен на обороти на вентилатора kW     1.33 (1)   2.28 (1)   2.82 (1)   3.53 (1)   4.30 (1)   5.16 (1)   5.23 (1)    
    Ниско kW 0.97 (1) 1.22 (1)   1.24 (1)   1.55 (1)   1.70 (1)   1.92 (1)   2.44 (1)   3.06 (1)   3.84 (1) 3.96 (1)
    Средно kW 1.11 (1) 1.44 (1)   1.52 (1)   1.96 (1)   2.29 (1)   2.54 (1)   3.17 (1)   3.74 (1)   5.10 (1) 5.99 (1)
    Високо kW 1.42 (1) 1.64 (1)   1.74 (1)   2.32 (1)   2.81 (1)   3.36 (1)   4.16 (1)   4.57 (1)   6.46 (1) 7.64 (1)
Капацитет на отопление (стандартни условия) Капацитет, 4-тръбна 1 степен на обороти на вентилатора kW     1.36 (3)   1.33 (3)   1.66 (3)   1.77 (3)   2.82 (3)   2.73 (3)   3.23 (3)    
    2 степен на обороти на вентилатора kW     1.36 (3)   1.36 (3)   1.78 (3)   1.88 (3)   3.47 (3)   3.22 (3)   3.55 (3)    
    3 степен на обороти на вентилатора kW     1.56 (3)   1.56 (3)   2.18 (3)   2.31 (3)   4.20 (3)   3.82 (3)   4.07 (3)    
    4 степен на обороти на вентилатора kW     1.76 (3)   1.76 (3)   2.53 (3)   2.68 (3)   4.67 (3)   4.42 (3)   4.64 (3)    
    5 степен на обороти на вентилатора kW     1.86 (3)   1.86 (3)   2.93 (3)   2.93 (3)   4.83 (3)   4.83 (3)   4.83 (3)    
    6 степен на обороти на вентилатора kW     2.00 (3)   2.00 (3)   3.06 (3)   3.06 (3)   5.04 (3)   5.04 (3)   5.04 (3)    
    Ниско kW 1.31 (3) 1.36 (3)   1.36 (3)   1.78 (3)   1.88 (3)   2.82 (3)   2.73 (3)   3.55 (3)   5.02 (3) 4.85 (3)
    Средно kW 1.49 (3) 1.56 (3)   1.56 (3)   2.18 (3)   2.31 (3)   3.47 (3)   3.22 (3)   4.07 (3)   6.02 (3) 6.29 (3)
    Високо kW 1.66 (3) 1.76 (3)   1.76 (3)   2.53 (3)   2.68 (3)   4.20 (3)   3.82 (3)   4.64 (3)   6.97 (3) 7.35 (3)
Консумирана мощност 1 степен на обороти на вентилатора kW     0.02   0.02   0.02   0.02   0.04   0.04   0.04    
  2 степен на обороти на вентилатора kW     0.03   0.03   0.03   0.03   0.05   0.05   0.05    
  3 степен на обороти на вентилатора kW     0.04   0.04   0.04   0.04   0.07   0.07   0.07    
  4 степен на обороти на вентилатора kW     0.05   0.05   0.06   0.06   0.09   0.09   0.09    
  5 степен на обороти на вентилатора kW     0.06   0.06   0.07   0.07   0.10   0.10   0.10    
  6 степен на обороти на вентилатора kW     0.066   0.066   0.082   0.082   0.105   0.105   0.105    
  Ниско kW 0.02 0.03   0.02   0.03   0.03   0.04   0.04   0.05   0.09 0.11
  Средно kW 0.03 0.04   0.04   0.04   0.04   0.05   0.06   0.07   0.13 0.17
  Високо kW 0.037 0.053   0.053   0.057   0.056   0.065   0.098   0.098   0.182 0.244
FCEER E E E E E E E D D E E D D D D E E
FCCOP E E E E E E E E E D D D D D D E E
Размери Тяло Височина мм 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564
    Широчина мм 774 774 774 774 774 984 984 984 984 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,400 1,400
    Дълбочина мм 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 271 271
Weight Тяло кг 20.6 20.6 20.6 21.2 21.2 26.5 26.5 27.5 27.5 32.5 32.5 33.5 33.5 33.6 33.6 43.1 43.1
Корпус Colour   Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010 Бял - RAL9010
  Материал   Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист Пластмасов - метален лист
Топлообменник Тип   Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра
  Редове Количество   2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
  Ребро Type   Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий Алуминий
  Tube material   Меден Меден Меден Меден Меден Меден Меден Меден Меден Меден Меден Меден Меден Меден Меден Меден Меден
  Воден обем l 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Допълнителен топлообменник Редове Количество   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Воден обем l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Въздушен филтър Type   Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа Полипропиленова мрежа
Вентилатор Тип   Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ Центрофугиращ
  Количество   1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Скорост на въздушния поток 1 степен на обороти на вентилатора m³/h     196   196   211   211   316   356   389    
    2 степен на обороти на вентилатора m³/h     205   205   238   237   444   490   460    
    3 степен на обороти на вентилатора m³/h     261   261   334   332   628   637   593    
    4 степен на обороти на вентилатора m³/h     330   327   432   431   798   690   763    
    5 степен на обороти на вентилатора m³/h     380   380   528   528   855   855   855    
    6 степен на обороти на вентилатора m³/h     450   450   579   579   938   938   938    
    Low m³/h 174 205   205   238   237   316   356   460   565 636
    Medium m³/h 225 261   261   334   332   444   490   593   765 1,007
    High m³/h 307 330   327   432   431   628   690   763   998 1,362
Insulation material Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен Затворени клетки - полиетилен
Общо ниво на шума 1 степен на обороти на вентилатора dBA     32 (4)   32 (4)   26 (4)   26 (4)   36 (4)   39 (4)   39 (4)    
  2 степен на обороти на вентилатора dBA     40 (4)   38 (4)   34 (4)   33 (4)   45 (4)   46 (4)   48 (4)    
  3 степен на обороти на вентилатора dBA     44 (4)   44 (4)   43 (4)   41 (4)   53 (4)   50 (4)   53 (4)    
  4 степен на обороти на вентилатора dBA     49 (4)   50 (4)   48 (4)   47 (4)   56 (4)   56 (4)   58 (4)    
  5 степен на обороти на вентилатора dBA     52 (4)   52 (4)   50 (4)   50 (4)   57 (4)   57 (4)   57 (4)    
  6 степен на обороти на вентилатора dBA     55 (4)   55 (4)   52 (4)   52 (4)   60 (4)   60 (4)   60 (4)    
  Ниско dBA 33 (4) 40 (4)   38 (4)   34 (4)   33 (4)   36 (4)   39 (4)   48 (4)   46 (4) 48 (4)
  Средно dBA 39 (4) 44 (4)   44 (4)   43 (4)   41 (4)   45 (4)   46 (4)   53 (4)   54 (4) 58 (4)
  Високо dBA 45 (4) 49 (4)   50 (4)   48 (4)   47 (4)   53 (4)   56 (4)   58 (4)   60 (4) 66 (4)
Ниво на звуково налягане 1 степен на обороти на вентилатора dBA     27 (6)   27 (6)   21 (6)   21 (6)   29 (6)   32 (6)   34 (6)    
  2 степен на обороти на вентилатора dBA     33 (6)   33 (6)   29 (6)   28 (6)   38 (6)   41 (6)   43 (6)    
  3 степен на обороти на вентилатора dBA     39 (6)   39 (6)   38 (6)   36 (6)   46 (6)   45 (6)   48 (6)    
  4 степен на обороти на вентилатора dBA     44 (6)   45 (6)   43 (6)   42 (6)   51 (6)   51 (6)   54 (6)    
  5 степен на обороти на вентилатора dBA     47 (6)   47 (6)   45 (6)   45 (6)   52 (6)   52 (6)   52 (6)    
  6 степен на обороти на вентилатора dBA     50 (6)   50 (6)   47 (6)   47 (6)   55 (6)   55 (6)   55 (6)    
  Ниско dBA 28 (6) 33 (6)   33 (6)   29 (6)   28 (6)   29 (6)   32 (6)   43 (6)   41 (6) 43 (6)
  Средна dBA 34 (6) 39 (6)   39 (6)   38 (6)   36 (6)   38 (6)   41 (6)   48 (6)   49 (6) 53 (6)
  Висок dBA 40 (6) 44 (6)   45 (6)   43 (6)   42 (6)   46 (6)   51 (6)   54 (6)   55 (6) 61 (6)
Воден поток Охлаждане 1 степен на обороти на вентилатора l/h     174 (1)   209 (1)   245 (1)   263 (1)   336 (1)   425 (1)   457 (1)    
    2 степен на обороти на вентилатора l/h     212 (1)   216 (1)   272 (1)   297 (1)   447 (1)   554 (1)   535 (1)    
    3 степен на обороти на вентилатора l/h     254 (1)   267 (1)   343 (1)   400 (1)   594 (1)   683 (1)   654 (1)    
    4 степен на обороти на вентилатора l/h     291 (1)   307 (1)   409 (1)   493 (1)   680 (1)   730 (1)   802 (1)    
    5 степен на обороти на вентилатора l/h     218 (1)   361 (1)   470 (1)   579 (1)   711 (1)   847 (1)   857 (1)    
    6 степен на обороти на вентилатора l/h     241 (1)   403 (1)   498 (1)   619 (1)   755 (1)   902 (1)   915 (1)    
    Ниско l/h 169 (1) 212 (1)   216 (1)   272 (1)   297 (1)   336 (1)   425 (1)   535 (1)   676 (1) 699 (1)
    Средно l/h 196 (1) 254 (1)   267 (1)   343 (1)   400 (1)   447 (1)   554 (1)   654 (1)   898 (1) 1,058 (1)
    Високо l/h 250 (1) 291 (1)   307 (1)   409 (1)   493 (1)   594 (1)   730 (1)   802 (1)   1,138 (1) 1,352 (1)
  Отопление 1 степен на обороти на вентилатора l/h     119 (3)   117 (3)   145 (3)   155 (3)   247 (3)   277 (3)   282 (3)    
    2 степен на обороти на вентилатора l/h     120 (3)   119 (3)   156 (3)   165 (3)   304 (3)   326 (3)   311 (3)    
    3 степен на обороти на вентилатора l/h     137 (3)   136 (3)   191 (3)   202 (3)   368 (3)   367 (3)   357 (3)    
    4 степен на обороти на вентилатора l/h     154 (3)   154 (3)   222 (3)   234 (3)   409 (3)   387 (3)   406 (3)    
    5 степен на обороти на вентилатора l/h     163 (3)   163 (3)   257 (3)   257 (3)   423 (3)   423 (3)   423 (3)    
    6 степен на обороти на вентилатора l/h     175 (3)   175 (3)   267 (3)   267 (3)   441 (3)   441 (3)   441 (3)    
    Ниско l/h 115 (3) 120 (3)   119 (3)   156 (3)   165 (3)   247 (3)   238 (3)   311 (3)   440 (3) 425 (3)
    Средно l/h 130 (3) 137 (3)   136 (3)   191 (3)   202 (3)   304 (3)   281 (3)   357 (3)   527 (3) 551 (3)
    Високо l/h 146 (3) 154 (3)   154 (3)   222 (3)   234 (3)   368 (3)   334 (3)   406 (3)   610 (3) 643 (3)
  Понижение на водното налягане Охлаждане 1 степен на обороти на вентилатора кПа     6 (1)   7 (1)   6 (1)   4 (1)   4 (1)   5 (1)   5 (1)    
      2 степен на обороти на вентилатора кПа     8 (1)   7 (1)   8 (1)   5 (1)   7 (1)   7 (1)   7 (1)    
      3 степен на обороти на вентилатора кПа     11 (1)   10 (1)   12 (1)   8 (1)   12 (1)   11 (1)   10 (1)    
      4 степен на обороти на вентилатора кПа     14 (1)   13 (1)   16 (1)   11 (1)   15 (1)   12 (1)   14 (1)    
      5 степен на обороти на вентилатора кПа     8 (1)   17 (1)   20 (1)   15 (1)   16 (1)   16 (1)   16 (1)    
      6 степен на обороти на вентилатора кПа     10 (1)   21 (1)   22 (1)   16 (1)   18 (1)   17 (1)   17 (1)    
      Ниско кПа 6 (1) 8 (1)   7 (1)   8 (1)   5 (1)   4 (1)   5 (1)   7 (1)   5 (1) 5 (1)
      Средно кПа 8 (1) 11 (1)   10 (1)   12 (1)   8 (1)   7 (1)   7 (1)   10 (1)   8 (1) 10 (1)
      Висока кПа 12 (1) 14 (1)   13 (1)   16 (1)   11 (1)   12 (1)   12 (1)   14 (1)   12 (1) 16 (1)
    Отопление 1 степен на обороти на вентилатора кПа     4 (3)   4 (3)   2 (3)   2 (3)   3 (3)   6 (3)   4 (3)    
      2 степен на обороти на вентилатора кПа     5 (3)   4 (3)   2 (3)   2 (3)   5 (3)   7 (3)   5 (3)    
      3 степен на обороти на вентилатора кПа     5 (3)   5 (3)   3 (3)   3 (3)   7 (3)   9 (3)   6 (3)    
      4 степен на обороти на вентилатора кПа     7 (3)   6 (3)   3 (3)   4 (3)   8 (3)   10 (3)   8 (3)    
      5 степен на обороти на вентилатора кПа     7 (3)   7 (3)   5 (3)   5 (3)   9 (3)   12 (3)   9 (3)    
      6 степен на обороти на вентилатора кПа     8 (3)   7 (3)   5 (3)   5 (3)   10 (3)   12 (3)   9 (3)    
      Ниско кПа 3 (3) 4 (3)   4 (3)   2 (3)   2 (3)   8 (3)   8 (3)   5 (3)   14 (3) 14 (3)
      Средно кПа 4 (3) 5 (3)   5 (3)   3 (3)   3 (3)   12 (3)   10 (3)   6 (3)   19 (3) 22 (3)
      Висока кПа 4 (3) 7 (3)   6 (3)   3 (3)   4 (3)   16 (3)   14 (3)   8 (3)   24 (3) 29 (3)
Допустима температура на водата Охлаждане Мин. °C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    Макс. °C 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
  Отопление Мин. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
    Макс. °C 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Тръбни съединения Дренаж вън. д. мм 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Водни съединения Основен топлообменник inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 " 3/4 "
  Допълнителен топлообменник inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Водно съдържание Основен топлообменник dm³ 0.46 0.46 0.46 0.70 0.70 0.71 0.71 1.06 1.06 0.95 0.95 1.42 1.42 1.43 1.43 2.15 2.15
  Допълнителен топлообменник dm³ 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.29 0.29 0.29 0.29 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.53 0.53
Power supply Тип   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Консумиран ток 1 степен на обороти на вентилатора A     0.08   0.08   0.11   0.11   0.19   0.19   0.19    
  2 степен на обороти на вентилатора A     0.11   0.11   0.14   0.14   0.29   0.29   0.29    
  3 степен на обороти на вентилатора A     0.14   0.14   0.20   0.20   0.40   0.40   0.40    
  4 степен на обороти на вентилатора A     0.20   0.20   0.27   0.27   0.40   0.40   0.40    
  5 степен на обороти на вентилатора A     0.25   0.25   0.31   0.31   0.42   0.42   0.42    
  6 степен на обороти на вентилатора A     0.29   0.29   0.36   0.36   0.47   0.47   0.47    
  Ниско A 0.09 0.11   0.11   0.14   0.14   0.19   0.19   0.19   0.39 0.54
  Средна A 0.11 0.14   0.14   0.20   0.20   0.29   0.29   0.28   0.57 0.78
  Висок A 0.16 0.20   0.20   0.27   0.27   0.40   0.40   0.39   0.80 1.07
Максимален потребяван ток A 0.170 0.240 0.300 0.240 0.300 0.250 0.400 0.250 0.400 0.440 0.460 0.440 0.460 0.440 0.460 0.800 1.120
Необходимо сечение на проводник мм² 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Електрически нагревател Тип   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Фаза   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Входяща мощност kW 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0
  Ток A 4.5 6.8 6.8 6.8 6.8 7.3 7.3 7.3 7.3 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 13.6 13.6
Забележки Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K.
  Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5K.
  Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K. Отопление: вътр. темп. 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C, спад на температурата на водата 10K.
  Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741 Ниво на силата на звука съгласно ISO3741
  SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток
  Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.