JEHCCU0115CL1
Capacity control Method   Постоянна
Охлаждане Коефициент на спад за тела с постоянен и поетапен капацитет   0.25
Капацитет за замразяване Нискотемпературни R-404A Ном. kW 0.69 (1)
Консумирана мощност Нискотемпературни R-404A Ном. kW 0.720 (1)
COP Нискотемпературни R-404A   0.96 (1)
Параметри при пълно натоварване и околна темп. 32°C (Точка A) R-404A Te -35°C Номинален капацитет на охлаждане (РА) kW 0.69
      Номинална консумирана мощност (DA) kW 0.72
      Номинален COP (COPA)   0.96
Параметри при пълно натоварване и околна темп. 25°C R-404A Te -35°C Капацитет на охлаждане (P2) kW 0.80
      Консумирана мощност (D2) kW 0.72
      Обявен COP (COP2)   1.11
Параметри при пълно натоварване и околна темп. 43°C R-404A Te -35°C Капацитет на охлаждане (P3) kW 0.49
      Консумирана мощност (D3) kW 0.71
      Обявен COP (COP3)   0.69
Корпус Colour   Светлосив
Размери Тяло Височина мм 607
    Широчина мм 876
    Дълбочина мм 420
Weight Тяло кг 55
Компресор Type   Бутален компресор
  Model   CAJ2446Z
  Масло Зареден обем l 0.9
  Тип масло   Uniqema Emkarate RL32CF
  Работен обем на цилиндъра m³/h 4.55
Вентилатор Тип   Осов
  Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/h 1,300
Ресивер за течност Обем l 1.2
Работен диапазон Температура на околната среда Мин. °C със сух термометър -20
    Макс. °C със сух термометър 43
Хладилен агент Type   R-404A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   3,921.6
Тръбни съединения Liquid line connection inch 3/8"
  Suction line connection inch 1/2"
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 31 (2)
Общо Данни за доставчик/производител Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Power supply Фаза   1~
  Честота Хц 50
  Напрежение V 230
Ток Блокиращ ротор A 29.0
Тяло Номинален работен ток (RLA) R-404A Cooling A 4.00
Забележки SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  Нивото на звуково налягане е измерено на 10 м в звукоизолирано помещение
  Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове