KNX интерфейс за сплит система

KNX INTERFACE - KLIC-DD

KLIC-DD

Характеристики на продукта

  • Интегриране на сплит тела в битовата автоматика
  • Интегриране чрез KNX интерфейс позволява наблюдение и управление на няколко устройства като осветление, алармена система и щори от един централен контролер

Документация

Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководство за инсталатора
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Декларация за съответствие
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.