RQCEQ280PY13 RQCEQ360PY13 RQCEQ460PY13 RQCEQ500PY13 RQCEQ540PY13 RQCEQ636PY13 RQCEQ712PY13 RQCEQ744PY13 RQCEQ816PY13 RQCEQ848PY13
System Outdoor unit module 1   RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3
  Outdoor unit module 2   RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
  Outdoor unit module 3     RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
  Модул на външно устройство 4             RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
Капацитет на охлаждане Ном. 35°CDB kW 28.0 (1) 36.0 (1) 45.0 (1) 50.0 (1) 54.0 (1) 63.6 (1) 71.2 (1) 74.4 (1) 81.6 (1) 84.8 (1)
Топлинен капацитет Ном. 6 °CWB kW 32.0 (2) 40.0 (2) 52.0 (2) 56.0 (2) 60.0 (2) 67.2 (2) 78.4 (2) 80.8 (2) 87.2 (2) 89.6 (2)
Консумирана мощност - 50Хц Охлаждане Ном. 35°CDB kW 7.04 10.3 12.2 13.9 15.5 21.9 21.2 23.3 27.1 29.2
  Отопление Ном. 6 °CWB kW 8.00 10.7 13.4 14.7 16.1 17.7 20.7 21.2 23.1 23.6
EER при ном. капацитет 35°CDB kW/kW 3.98 3.48 3.77 3.61 3.48 2.90 3.36 3.19 3.01 2.90
СОР при макс. капацитет 6 °CWB kW/kW 4.00 3.72 3.89 3.80 3.72 3.79 3.80 3.81 3.77 3.79
Диапазон на мощност к.с. 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64
Брой вътрешни тела за свързване Мин.   140 180 230 250 270 318 356 372 408 424
  Ном.   280 360 500 500 540 636 712 744 816 848
  Макс.   364 468 598 650 702 827 926 967.0 1,061 1,102
Корпус Colour   Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1)
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C със сух термометър -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
    Макс. °C със сух термометър 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
  Отопление Мин. °C (влажен термометър) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Макс. °C (влажен термометър) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 57 61 61 62 63 64 63 64 65 66
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Контрол   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
  Вериги Количество   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Тръбни съединения Liquid Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
    OD мм 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9 19.1 19.1 19.1
  газ Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
    вън. д. мм 22.2 25.4 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 34.9 34.9 34.9
  Обща дължина на тръбите Система Текуща м 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
  Разлика в нивата Външ. у-во - Вътр. у-во Външно устройство в най-висока позиция м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Освободен газ вън. д. мм 19.1 19.1 22.2 22.2 22.2 25.4 25.4 25.4 28.6 28.6
    Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
  Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во м 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Power supply Име   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Фаза   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Макс. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ток - 50 Хц Ампераж на минималния поток (MCA) A 23.8 34.5 41.0 46.4 51.7 55.5 64.9 66.1 72.7 74.0
  Ампераж на максималния поток (MFA) A 30 40 50 60 60 70 80 80 90 90
  Обще ампераж на свръхток (TOCA) A 31.2 31.2 46.8 46.8 46.8 46.8 62.4 62.4 62.4 62.4
Забележки Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
  MSC означава максимален ток при стартиране на компресора MSC означава максимален ток при стартиране на компресора MSC означава максимален ток при стартиране на компресора MSC означава максимален ток при стартиране на компресора MSC означава максимален ток при стартиране на компресора MSC означава максимален ток при стартиране на компресора MSC означава максимален ток при стартиране на компресора MSC означава максимален ток при стартиране на компресора MSC означава максимален ток при стартиране на компресора MSC означава максимален ток при стартиране на компресора
  Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
  Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
  Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA
  Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
  Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове