VRV Класик

VRV Classic - RXYCQ-A

Класическа VRV кофигурация

RXYCQ-A

Характеристики на продукта

  • За стандартно охлаждане и; отопление
  • Може да се свързва към всички стандартни VRV вътрешни тела, системи за вентилация и контрол
  • Пригоден за всяка сграда, като също така е възможен вътрешен монтаж в резултат на високо външно статично налягане до 78,4 Pa. Вътрешният монтаж води до по-малка дължина на тръбопроводите, по-ниски монтажни разходи, повишена ефективност и по-добра визуална естетика
  • Възможността за управление на всяка климатизирана зона поотделно поддържа текущите разходи за VRV системата на абсолютния минимум
  • Разсрочете вашите разходи за монтаж чрез поетапен монтаж

Ползи

  • Инвертор

    Инвертор

    Инверторните компресори постоянно регулират скоростта на компресора според текущата потребност. По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Каталози
Изтегляне на език
Ръководства за инсталиране
Ръководство за инсталатора
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език
Декларация за съответствие
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.