VRV IV серия S компактен термопомпен тип

VRV IV S-series Compact - RXYSCQ-TV1

Най-компактната VRV

RXYSCQ-TV1

Характеристики на продукта

  • Компактната и; лека конструкция на единичния вентилатор прави уреда почти незабележим
  • Покрива всички потребности от топлинна енергия на сградата чрез една точка на контакт: точен температурен контрол, вентилация, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
  • Богата гама от вътрешни тела: свързване с VRV или стилни вътрешни тела като Daikin Emura, Nexura ...
  • Включва стандарти и технологии за VRV IV; : Променлива температура на хладилния агент и пълни инверторни компресори
  • Приспособете вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност и ; комфорт със зависимата от климатичните условия функция за променлива температура на хладилния агент. Подобрена сезонна ефективност с до 28%. Вече няма студени въздушни течения чрез подаване на високи температури на нагнетяване
  • VRV софтуерен конфигуратор за най-бързото и най-прецизното въвеждане в експлоатация, конфигурация и персонализиране
  • Възможност за ограничаване на пиковия разход на електроенергия между 30% и 80%, например по време на периоди с високо потребление на електричество
  • Може да се свърже с всички системи за управление на VRV
  • Поддържайте вашата система в перфектно състояние чрез Daikin Cloud Service (облачната услуга на Daikin):: 24-часово наблюдение през цялата седмица за максимална ефективност, удължен експлоатационен период и незабавна сервизна поддръжка благодарение на предвиждане на неизправности

Ползи

  • Инвертор

    Инвертор

    Инверторните компресори постоянно регулират скоростта на компресора според текущата потребност. По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

Технически данни

Технически спецификации

Документация