VRV IV термопомпен тип с постоянно отопление

VRV IV - RYMQ-T

RYMQ-T

Характеристики на продукта

  • Модул на външно тяло за VRV IV с термопомпа за постоянно отопление за изграждане на системи от 16 до 54HP
  • Свободна комбинация от вътрешни тела в зависимост от мястото за монтаж или изискванията за ефективност

Ползи

  • Инвертор

    Инвертор

    Инверторните компресори постоянно регулират скоростта на компресора според текущата потребност. По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Каталози
Изтегляне на език
Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език