Спецификации за SB.RKXYQ-T

SB.RKXYQ5T SB.RKXYQ8T
System Heat exchanger unit   RDXYQ5T RDXYQ8T
  Compressor unit   RKXYQ5T RKXYQ8T
Капацитет на охлаждане Ном. 35°CDB kW 14.0 (1) 21.4 (1)
Топлинен капацитет Ном. 6 °CWB kW 14.0 (2) 21.4 (2)
  Макс. 6 °CWB kW 16.0 (2) 25.0 (2)
Консумирана мощност - 50Хц Охлаждане Ном. 35°CDB kW 4.38 (1) 7.64 (1)
  Отопление Ном. 6 °CWB kW 3.68 (2) 5.94 (2)
    Макс. 6 °CWB kW 4.71 (2) 7.60 (2)
EER при ном. капацитет 35°CDB kW/kW 3.20 (1) 2.80 (1)
СОР при ном. капацитет 6 °CWB kW/kW 3.80 (2) 3.60 (2)
СОР при макс. капацитет 6 °CWB kW/kW 3.40 (2) 3.29 (2)
Диапазон на мощност к.с. 5 8
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 10 (3) 17 (3)
Брой вътрешни тела за свързване Мин.   63 100
  Ном.   125 200
  Макс.   163 260
Вентилатор Външно статично налягане Макс. Па 150 150
    Ном. Па 60 60
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C със сух термометър -5.0 -5.0
    Макс. °C със сух термометър 46.0 46.0
  Отопление Мин. °C (влажен термометър) -20.0 -20.0
    Макс. °C (влажен термометър) 15.5 15.5
  Температура около корпуса Мин. °C със сух термометър 5 5
    Макс. °C със сух термометър 35 35
  Влажност около корпуса Охлаждане Макс. % 80 80
    Отопление Макс. % 50 50
Хладилен агент Type   R-410A R-410A
Масло на хладилен агент Тип   Синтетично масло Daphne FVC68D
Тръбни съединения Между модула на компресора (СМ) и модула на топлообменника (НМ) Течност Тип   Споена връзка Споена връзка
      Bън. д. мм 12.7 12.7
    Газ Тип   Споена връзка Споена връзка
      Bън. д. мм 19.1 22.2
    Дължина на тръбите Макс. м 30.0 30.0
    Разлика в нивата CM под HM м 10.0 10.0
      CM над HM м 10.0 10.0
  Между модула на компресора (СМ) и вътрешните тела (IU) Течност Тип   Споена връзка Споена връзка
      Bън. д. мм 9.52 9.52
    Газ Тип   Споена връзка Споена връзка
      Bън. д. мм 15.9 19.1
    Разлика в нивата CM под IU м 30.0 30.0
      CM над IU м 30.0 30.0
  Обща дължина на тръбите Система Текуща м 140 (6) 300 (6)
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 15 15
Метод на размразяване Обратен цикъл Обратен цикъл
Capacity control Method   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор
Safety devices Елемент 01   Превключвател на високото налягане Превключвател на високото налягане
    02   Защитно устройство срещу претоварване на задвижващия механизъм на вентилатора Защитно устройство срещу претоварване на задвижващия механизъм на вентилатора
    03   Защита на инвертора от претоварване Защита на инвертора от претоварване
    04   Предпазител за PC платка Предпазител за PC платка
    05   Детектор за утечки в земята
Ток - 50 Хц Zmax Списък   Няма изисквания Няма изисквания
  Минимална Ssc стойност kVa   3,329 (7.000)
Връзки на окабеляване - 50 Хц За връзка с вътрешно Количество   2  
    Забележка   F1,F2  
Забележки Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5 m, денивелация: 0m. Данни за серия със стандартна ефективност. Номинален дебит на въздушния поток, ESP 30 Pa. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 5 m, денивелация: 0m. Данни за серия със стандартна ефективност. Номинален дебит на въздушния поток, ESP 30 Pa.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, денивелация: 0m. Данни за серия със стандартна ефективност. Номинален дебит на въздушния поток, ESP 30 Pa. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, денивелация: 0m. Данни за серия със стандартна ефективност. Номинален дебит на въздушния поток, ESP 30 Pa.
  Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤ 130%). Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира. Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.
  Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече информация вижте диаграмите за нивото на звука Номинален дебит на въздушния поток, ESP 60 Pa. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече информация вижте диаграмите за нивото на звука Номинален дебит на въздушния поток, ESP 60 Pa.
  Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
  В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc
  Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.
  Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове