SEHVX20AAW SEHVX32AAW SEHVX40AAW SEHVX64AAW
Корпус Colour   Daikin бял Daikin бял Daikin бял Daikin бял
  Материал   Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие. Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие. Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие. Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие.
Размери Тяло Височина мм 1,573 1,573 1,573 1,573
    Широчина мм 766 766 766 766
    Дълбочина мм 396 396 396 396
  Комплектовано тяло Височина мм 1,705 1,705 1,705 1,705
    Широчина мм 865 865 865 865
    Дълбочина мм 495 495 495 495
Weight Тяло кг 60 62 64 66
  Комплектовано тяло кг 70 72 74 76
Компл. Material   Картово табло, Дърво, Пластмасов Картово табло, Дърво, Пластмасов Картово табло, Дърво, Пластмасов Картово табло, Дърво, Пластмасов
  тегло кг 10 10 10 10
Воден кръг Диаметър на връзките с тръбите inch G 1"1/4 (женски) G 1"1/4 (женски) G 2" (женски) G 2" (женски)
  Тръби inch 1-1/4" 1-1/4" 1-1/2" 1-1/2"
  Клапа за дренаж/пълнене   Да Да Да Да
  Клапа за изключване   Да Да Да Да
  превключвател на поток   Да Да Да Да
  Клапа за прочистване на въздуха   Да Да Да Да
  Номинален спад на водното налягане Охлаждане кПа 176 151 231 141
  Общ воден обем l 3.2 (1) 4.2 (1) 5.8 (1) 7.7 (1)
  Минимален обем на вода в системата за охлаждане l 33 (2) 33 (2) 66 (2) 66 (2)
  Минимален обем на вода в системата за отопление l 76 (3) 110 (3) 152 (3) 220 (3)
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Вериги Количество   1 1 1 1
  Контрол   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Масло на хладилен агент Тип   Синтетично масло Синтетично масло Синтетично масло Синтетично масло
Power supply Име   W1 W1 W1 W1
  Фаза   3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 400 400 400 400
  Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10 -10 -10
    Макс. % 10 10 10 10
Изисквания за кабел Power supply Required number of conductors   4 + МАСА 4 + МАСА 4 + МАСА 4 + МАСА
  Дистанционно управление Количество проводници   2 2 2 2
    Максимален работен ток   Минимално кабелно сечение 0.75 мм² Минимално кабелно сечение 0.75 мм² Минимално кабелно сечение 0.75 мм² Минимално кабелно сечение 0.75 мм²
  Изходяща мощност на охлаждане/отопление Количество проводници   2 2 2 2
    Максимален работен ток A 0,3 0,3 0,3 0,3
  Мощност на работно ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ Количество проводници   2 2 2 2
    Максимален работен ток A 0,3 0,3 0,3 0,3
  Изх. грешка Количество проводници   2 2 2 2
    Максимален работен ток A 0,3 0,3 0,3 0,3
Забележки Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд
  С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.
  Изключване на обема на водата в системата. Този обем ще гарантира достатъчна енергия за размразяване за всички приложения, но въпреки това този обем може да бъде умножен по 0,66, ако зададената величина за отопление е ≥ 45° C (напр. вентилаторни конвектори) Изключване на обема на водата в системата. Този обем ще гарантира достатъчна енергия за размразяване за всички приложения, но въпреки това този обем може да бъде умножен по 0,66, ако зададената величина за отопление е ≥ 45° C (напр. вентилаторни конвектори) Изключване на обема на водата в системата. Този обем ще гарантира достатъчна енергия за размразяване за всички приложения, но въпреки това този обем може да бъде умножен по 0,66, ако зададената величина за отопление е ≥ 45° C (напр. вентилаторни конвектори) Изключване на обема на водата в системата. Този обем ще гарантира достатъчна енергия за размразяване за всички приложения, но въпреки това този обем може да бъде умножен по 0,66, ако зададената величина за отопление е ≥ 45° C (напр. вентилаторни конвектори)
  Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове