Вентилация с рециклиране на топлина и обработка на въздуха

VKM-GB

Подгряване или охлаждане на свеж въздух за по-ниско натоварване на климатичната система

VKM-GB

Характеристики на продукта

  • Енергоспестяваща вентилация за регенериране на топлина, хлад и влага от вътрешното тяло
  • Създава висококачествен вътрешен климат чрез предварителна обработка на идващия свеж въздух
  • Възможно свободно охлаждане, когато външната температура е под стайната температура (напр. пред нощта)
  • Не позволява загуби на енергия поради свръхвентилация, като подобрява качеството на въздуха в помещенията с допълнителен сензор за СО2
  • По-кратко време за монтаж благодарение на лесно регулиране на номиналния дебит на въздушния поток, затова има по-малка поребност от регулиращи клапи в сравнение с традиционния монтаж.
  • Идеално решение за магазини, ресторанти и офиси, изискващи максимално разстояние от пода за мебели, декорации и приспособления
  • Нисък разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора
  • Специално разработен елемент за топлообмен с високоефективна хартия (НЕР)
  • Може да работи при по-високо или по-ниско налягане

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Каталози
Изтегляне на език
Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език
Ръководство за инсталатора
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език
Декларация за съответствие
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.