VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1
Товар при климатизиране със свеж въздух Охлаждане kW 4.71 (1), 1.91 (2), 3.5 (3) 7.46 (1), 2.96 (2), 5.6 (3) 9.12 (1), 3.52 (2), 7.0 (3)
  Отопление kW 5.58 (1), 2.38 (2), 3.5 (3) 8.79 (1), 3.79 (2), 5.6 (3) 10.69 (1), 4.39 (2), 7.0 (3)
Консумирана мощност - 50Хц Режим на топлообменник Ном. Свръхвисок kW 0.270 0.330 0.410
      Висок kW 0.230 0.280 0.365
      Ниско kW 0.170 0.192 0.230
  Режим байпас Ном. Свръхвисок kW 0.270 0.330 0.410
      Висок kW 0.230 0.280 0.365
      Ниско kW 0.140 0.192 0.230
Коефициент на свързване Външни тела само със свързани модули за вентилация Мин. % 50 50 50
      Максимална % 130 130 130
  Модули за вентилация комбинирани с външни тела VRV® i Максимална % 130 130 130
Корпус Материал   Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина
Insulation material Негоряща уретанова пяна Негоряща уретанова пяна Негоряща уретанова пяна
Размери Тяло Височина мм 387 387 387
    Широчина мм 1,764 1,764 1,764
    Дълбочина мм 832 1,214 1,214
Weight Тяло кг 94 110 112
Топлообменник Тип   Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра Серпантина с напречни ребра
  Редове Количество   2 2 2
  Степени Количество   12 12 12
  Разстояние между ребрата мм 2.2 2.2 2.2
  Площ на челно сечение м² 0.078 0.118 0.165
Вентилатор Тип   Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco
  Скорост на въздушния поток - 50 Хц Режим на топлообменник Свръхвисок m³/h 500 (0.000) 750 (0.000) 950 (0.000)
      Висок m³/h 500 (0.000) 750 (0.000) 950 (0.000)
      Ниско m³/h 440 (0.000) 640 (0.000) 820 (0.000)
    Режим байпас Свръхвисок m³/h 500 (0.000) 750 (0.000) 950 (0.000)
      Висок m³/h 500 (0.000) 750 (0.000) 950 (0.000)
      Ниско m³/h 440 (0.000) 640 (0.000) 820 (0.000)
  External static pressure - 50Hz Ultra high Па 210 (0.000) 210 (0.000) 150 (0.000)
    Висок Па 170 160 100
    Low Па 140 (0.000) 110 (0.000) 70 (0.000)
Електромотор на вентилатор Количество   2 2 2
  Изх. мощност 50 Хц W 210 210 210
Ефективност на температурен обмен - 50 Хц Свръхвисок % 76 78 74
  Висок % 76 78 74
  Ниско % 77.5 79 76.5
Ефективност на обмен на топлосъдържание - 50 Хц Охлаждане Свръхвисок % 64 66 62
    Висок % 64 66 62
    Ниско % 67 68 66
  Отопление Свръхвисок % 67 71 65
    Висок % 67 71 65
    Ниско % 69 73 69
Работен диапазон Около тялото °C със сух термометър 0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко 0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко 0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко
  Външен въздух °C със сух термометър -15°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко -15°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко -15°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко
  Възвратен въздух °C със сух термометър 0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко 0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко 0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко
  Температура в серпентината Охлаждане Макс. °C със сух термометър -15 -15 -15
    Отопление Мин. °C със сух термометър 43 (26) 43 (26) 43 (26)
Sound pressure level - 50Hz Heat exchange mode Ultra high dBA 39 41.5 41
    High dBA 37 39 39
    Low dBA 35 37 36.5
  Bypass mode Ultra high dBA 40 41.5 41
    High dBA 38 39 39
    Low dBA 35.5 37 36.5
Тръбни съединения Liquid Тип   C1220T (Конусна връзка) C1220T (Конусна връзка) C1220T (Конусна връзка)
    OD мм 6.35 6.35 6.35
  газ Тип   C1220T (Конусна връзка) C1220T (Конусна връзка) C1220T (Конусна връзка)
    вън. д. мм 12.7 12.7 12.7
  Дренаж   Външна резба PT3/4 Външна резба PT3/4 Външна резба PT3/4
Хладилен агент Контрол   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
  Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Система на топлообмен Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина) Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина) Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)
Елемент на топлообмен Специално обработена хартия, която не гори Специално обработена хартия, която не гори Специално обработена хартия, която не гори
Въздушен филтър Type   Многопосочни власинки Многопосочни власинки Многопосочни власинки
Connection duct diameter мм 200 250 250
Режим на работа Режим на топлообмен, Режим на байпас, Режим за приток на свеж въздух Режим на топлообмен, Режим на байпас, Режим за приток на свеж въздух Режим на топлообмен, Режим на байпас, Режим за приток на свеж въздух
Power supply Име   V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240
Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10 -10
  Макс. % 10 10 10
Ток Ампераж на минималния поток (MCA) A 3.25 3.25 3.25
  Ампераж на максималния поток (MFA) A 15 15 15
  Номинална мощност на електромотор на вентилатор kW 0.210x2 0.210x2 0.210x2
  Ампераж при пълно натоварване (FLA) Електромотор на вентилатор A 1.3 1.3 1.3
    Електромотор на вентилатор 2 A 1.3 1.3 1.3
  Нормалем ампераж - 50 Хц Режим на топлообменник Свръхвисок A 1.65 2.12 2.57
      Висок A 1.42 1.79 2.08
      Ниско A 1.08 1.29 1.44
    Режим байпас Свръхвисок A 1.64 2.12 2.57
      Висок A 1.51 1.81 2.08
      Ниско A 0.89 1.29 1.44
Забележки Капацитетите на охлаждане и отопление важат при следните условия. Вентилаторът е настроен на Висока и Свръхвисока скорост Капацитетите на охлаждане и отопление важат при следните условия. Вентилаторът е настроен на Висока и Свръхвисока скорост Капацитетите на охлаждане и отопление важат при следните условия. Вентилаторът е настроен на Висока и Свръхвисока скорост
  Тази стойност показват топлината, рекуперирана от вентилатора за регенериране на топлина. Тази стойност показват топлината, рекуперирана от вентилатора за регенериране на топлина. Тази стойност показват топлината, рекуперирана от вентилатора за регенериране на топлина.
  Използвайте тази стойност, за да изчислите капацитета като вътрешно тяло. Използвайте тази стойност, за да изчислите капацитета като вътрешно тяло. Използвайте тази стойност, за да изчислите капацитета като вътрешно тяло.
  Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
  Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)
  Измереният на 1,5 м под центъра на тялото звук се конвертира до такъв, измерен в камера почти без отразяване на звука, построена в съответствие с изискванията на JIS C1502. Измереният на 1,5 м под центъра на тялото звук се конвертира до такъв, измерен в камера почти без отразяване на звука, построена в съответствие с изискванията на JIS C1502. Измереният на 1,5 м под центъра на тялото звук се конвертира до такъв, измерен в камера почти без отразяване на звука, построена в съответствие с изискванията на JIS C1502.
  Действителният звук при работа варира в зависимост от заобикалящата среда (звук близо до работещо устройство , отразен звук и т.н.) и обикновено е по-висок от тази стойност. Действителният звук при работа варира в зависимост от заобикалящата среда (звук близо до работещо устройство , отразен звук и т.н.) и обикновено е по-висок от тази стойност. Действителният звук при работа варира в зависимост от заобикалящата среда (звук близо до работещо устройство , отразен звук и т.н.) и обикновено е по-висок от тази стойност.
  Необходимо е да се вземат мерки за намаляване на шума, ако се предвижда работа в тиха стая. За повече подробности, вижте брошурата с данни Необходимо е да се вземат мерки за намаляване на шума, ако се предвижда работа в тиха стая. За повече подробности, вижте брошурата с данни Необходимо е да се вземат мерки за намаляване на шума, ако се предвижда работа в тиха стая. За повече подробности, вижте брошурата с данни
  Нивото на шума при отвора за изпускане на въздух е с около 8-11dB по-високо от това на работния шум на устройството. За работа в тиха стая е необходимо да се вземат мерки за намаляване на шума, например поставяне на повече от 2 м мека тръба в близост до решетката за изпускане на въздух. Нивото на шума при отвора за изпускане на въздух е с около 8-11dB по-високо от това на работния шум на устройството. За работа в тиха стая е необходимо да се вземат мерки за намаляване на шума, например поставяне на повече от 2 м мека тръба в близост до решетката за изпускане на въздух. Нивото на шума при отвора за изпускане на въздух е с около 8-11dB по-високо от това на работния шум на устройството. За работа в тиха стая е необходимо да се вземат мерки за намаляване на шума, например поставяне на повече от 2 м мека тръба в близост до решетката за изпускане на въздух.
  Скоростта на въздушния поток може да се променя на ниска или висока. Скоростта на въздушния поток може да се променя на ниска или висока. Скоростта на въздушния поток може да се променя на ниска или висока.
  Нормалната амплитуда, входа и ефективността зависят от посочените условия. Нормалната амплитуда, входа и ефективността зависят от посочените условия. Нормалната амплитуда, входа и ефективността зависят от посочените условия.
  Представените тук спецификации, конструкции и информация могат да се променят без предизвестие. Представените тук спецификации, конструкции и информация могат да се променят без предизвестие. Представените тук спецификации, конструкции и информация могат да се променят без предизвестие.
  Ефективност на температурния обмен представлява средна стойност при охлаждане и загряване. Ефективност на температурния обмен представлява средна стойност при охлаждане и загряване. Ефективност на температурния обмен представлява средна стойност при охлаждане и загряване.
  Ефективността се измерва при следното условие: коефициентът на външното статично налягане се поддържа както следва: външна страна към вътрешна страна = 7 към 1 Ефективността се измерва при следното условие: коефициентът на външното статично налягане се поддържа както следва: външна страна към вътрешна страна = 7 към 1 Ефективността се измерва при следното условие: коефициентът на външното статично налягане се поддържа както следва: външна страна към вътрешна страна = 7 към 1
  При режим на загряване, охлаждането на серпантината на външното устройство се увеличава, капацитетът за затопляне намалява и системата влиза в режим на размразяване. При режим на загряване, охлаждането на серпантината на външното устройство се увеличава, капацитетът за затопляне намалява и системата влиза в режим на размразяване. При режим на загряване, охлаждането на серпантината на външното устройство се увеличава, капацитетът за затопляне намалява и системата влиза в режим на размразяване.
  При режим на размразяване, вентилаторите на телата продължават да работят (фабрична настройка). Целта е да се поддъжа степента на проветрение и овлажняване, При режим на размразяване, вентилаторите на телата продължават да работят (фабрична настройка). Целта е да се поддъжа степента на проветрение и овлажняване, При режим на размразяване, вентилаторите на телата продължават да работят (фабрична настройка). Целта е да се поддъжа степента на проветрение и овлажняване,
  Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове
  Когато свързвате с външно устройство на VRV за регенериране на топлина, прокарайте RA (тръбата за отработения газ) на това устройство директно през тавана, свържете BS устройството, подобно на външното устройство VRV (главно устройство) и изпълнете операцията за групово свързване. За подробности вижте техническите данни. Когато свързвате с външно устройство на VRV за регенериране на топлина, прокарайте RA (тръбата за отработения газ) на това устройство директно през тавана, свържете BS устройството, подобно на външното устройство VRV (главно устройство) и изпълнете операцията за групово свързване. За подробности вижте техническите данни. Когато свързвате с външно устройство на VRV за регенериране на топлина, прокарайте RA (тръбата за отработения газ) на това устройство директно през тавана, свържете BS устройството, подобно на външното устройство VRV (главно устройство) и изпълнете операцията за групово свързване. За подробности вижте техническите данни.
  Когато свързвате вътрешното устройство директно към тръбата, внимавайте вътрешното и външното устройства да са в една и съща система. Когато свързвате вътрешното устройство директно към тръбата, внимавайте вътрешното и външното устройства да са в една и съща система. Когато свързвате вътрешното устройство директно към тръбата, внимавайте вътрешното и външното устройства да са в една и съща система.
  Извършете операцията за групово свързване и направете настройките за директно свързване от дистанционния контролер. (Режим No. ' 17 (27)' - първи код Nо. 5; втори код Nо. 6) Извършете операцията за групово свързване и направете настройките за директно свързване от дистанционния контролер. (Режим No. ' 17 (27)' - първи код Nо. 5; втори код Nо. 6) Извършете операцията за групово свързване и направете настройките за директно свързване от дистанционния контролер. (Режим No. ' 17 (27)' - първи код Nо. 5; втори код Nо. 6)
  Също така не свързвайте към изходящата страна на вътрешното тяло. В зависимост от силата на вентилатора и статичното налягане, тялото може да подпомага Също така не свързвайте към изходящата страна на вътрешното тяло. В зависимост от силата на вентилатора и статичното налягане, тялото може да подпомага Също така не свързвайте към изходящата страна на вътрешното тяло. В зависимост от силата на вентилатора и статичното налягане, тялото може да подпомага
  Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
  Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
  Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2) ; MFA <= 4xFLA ; Следващия по-малък стандартен бушон: мин. 15 А Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2) ; MFA <= 4xFLA ; Следващия по-малък стандартен бушон: мин. 15 А Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2) ; MFA <= 4xFLA ; Следващия по-малък стандартен бушон: мин. 15 А
  Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA
  Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).
  При 80% RH При 80% RH При 80% RH
  Спецификации, измерени при крива 8 на вентилатора (фабрични настройки) Спецификации, измерени при крива 8 на вентилатора (фабрични настройки) Спецификации, измерени при крива 8 на вентилатора (фабрични настройки)