Спецификации за ABQ-C / AZQS-B(8)V1

ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B ABQ100CV1 / AZQS100B8V1B ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.8 9.5 12.1 13.0 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.5 10.8 13.5 15.5 (2)
Номинална ефективност EER   2.91 2.62 2.81 3.36 (3)
  COP   3.51 3.42 3.41  
  Annual energy consumption kWh 1,165 1,813 2,153  
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   C D C  
    Отопление   B B B  
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   B B    
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 9.50   13.0
  SEER   4.65 4.65   5.01
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 512 716   1,559
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A    
  Капацитет Pdesign кВт 5.65 6.78   12.3
  SCOP/A   3.80 3.80   3.58
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,082 2,498   4,811
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
    (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
    (4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2 (4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2  
    (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми  
    (6) - Съдържа флуорирани парникови газове (6) - Съдържа флуорирани парникови газове