Спецификации за ABQ-C / AZQS-BV1

ABQ125CV1 / AZQS125B7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12.1
Капацитет на отопление Ном. kW 13.5
Номинална ефективност EER   2.81
  COP   3.41
  Annual energy consumption kWh 2,153
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   C
    Отопление   B
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване