Спецификации за ABQ-C / AZQS-BY1

ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 9.5 12.1 (1) 13.0 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт 10.8 13.5 (2) 15.5 (2)
Номинална ефективност EER   2.62 2.27 (3) 3.36 (3)
  COP   3.42    
  Annual energy consumption kWh 1,813    
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   D    
    Отопление   B    
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   B    
  Капацитет Pdesign кВт 9.50 12.1 13.0
  SEER   4.65 4.68 5.01
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 716 1,550 1,559
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A    
  Капацитет Pdesign кВт 6.78 8.13 12.29
  SCOP/A   3.80 3.41 3.58
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,498 3,340 4,811
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (3) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825 (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (4) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване