Спецификации за ACQ-D / AZQS-B(8)V1 UK

ACQ71DV1 / AZQS71B2V1B UK ACQ100DV1 / AZQS100B8V1B UK ACQ125DV1 / AZQS125B8V1B UK ACQ140DV1 / AZQS140B8V1B UK
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.8 9.5 12.1 13.0
Капацитет на отопление Ном. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Номинална ефективност EER   3.31 3.21 3.10 3.21
  COP   3.61 3.61 3.61 3.61
  Annual energy consumption kWh 1,025 1,480 1,952 2,025
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A B A
    Отопление   A A A A
Space cooling Клас на енергийна ефективност   A+ A    
  Капацитет Pdesign kW 6.80 9.50    
  SEER   5.70 5.50    
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 418 605    
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A    
  Капацитет Pdesign kW 6.33 7.60    
  SCOP/A   4.00 3.85    
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,216 2,762    
Забележки (1) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825 (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
  (3) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО
    (4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2 (4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2 (4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2
    (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
    (6) - Съдържа флуорирани парникови газове (6) - Съдържа флуорирани парникови газове (6) - Съдържа флуорирани парникови газове