Спецификации за ATXP-L

ATXP20L5V1B ATXP20L2V1B ATXP25L5V1B ATXP25L2V1B ATXP35L5V1B ATXP35L2V1B
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 0.017 0.017 0.019 0.019 0.032 0.032
  Отопление Ном. кВт 0.020 0.020 0.020 0.020 0.032 0.032
Casing Colour   Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло
Размери Тяло Височина mm 286 286 286 286 286 286
    Широчина mm 770 770 770 770 770 770
    Дълбочина mm 225 225 225 225 225 225
тегло Тяло кг 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Звукова мощност Охлаждане дБА 55 55 55 55 58 58
  Отопление дБА 55 55 55 55 58 58
Ниво на звуково налягане Охлаждане Висок дБА 39 39 40 40 43 43
    Medium дБА 33 33 33 33 34 34
    Ниско дБА 25 25 26 26 27 27
    Тих режим дБА 20 20 20 20 20 20
  Отопление Висок дБА 39 39 40 40 40 40
    Среден дБА 34 34 34 34 35 35
    Ниско дБА 28 28 28 28 29 29
    Тих режим дБА 21 21 21 21 21 21
Piping connections Tечност Вън. д. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  газ вън. д. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
  Drain   18 18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1 1 1 1
  Ръководство за работа 1 1 1 1 1 1
  Инфрачервено дистанционно 1 1 1 1 1 1
  Сухи батерии тип ААА 2 2 2 2 2 2
  Стойка за дистанционното 1 1 1 1 1 1
  Монтажна пластина: 1 1 1 1 1 1
  Обезмирисяващ филтър с титанов апатит 2 2 2 2 2 2
  Фиксиращи винтове за вътрешното устройство 2 2 2 2 2 2
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240