Спецификации за AZQS-B(8)V1

AZQS71B2V1B AZQS100B8V1B AZQS125B8V1B AZQS140B8V1B
Размери Тяло Височина mm 770 990 990 1,430
    Широчина mm 900 940 940 940
    Дълбочина mm 320 320 320 320
тегло Тяло кг 67 72.8 74.3 94.9
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Звукова мощност Охлаждане дБА 64 70.0 71.0 70.0
  Отопление дБА   70.0 71.0 70.0
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 48 53 54 53
  Отопление Ном. дБА 50 57 58 54
  Тих режим на работа през нощта Ниво 1 дБА 43 49 49 49
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Количество кг 2.75 2.9 2.9 4.0
  Маса TCO2Eq 5.7 6.05 6.05 8.35
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Piping connections Tечност Вън. д. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  газ вън. д. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во м 50 50, 30 (1) 50, 30 (1) 50, 30 (1)
    Система Еквивалент м 70 70, 40 (1) 70, 40 (1) 70, 40 (1)
      Незареден м 30 30 30 30
  Допълнително количество хладилен агент кг/м Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 30.0 30.0 30.0 30.0
    Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м   0.5 0.5 0.5
Стандартни аксесоари Заключващи се връзки 2      
  Ръководство за монтаж 1      
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240
Ток - 50 Хц Ампераж на максималния поток (MFA) A   32 32 40
Забележки (1) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (1) - За комбинация с вътрешни тела FCAG~AVEB (1) - За комбинация с вътрешни тела FCAG~AVEB (1) - За комбинация с вътрешни тела FCAG~AVEB
  (2) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза
  (3) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение
  (4) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (4) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (4) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (4) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО
  (5) - Съдържа флуорирани парникови газове (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
    (6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A