Спецификации за AZQS-BY1 A

AZQS100B7Y1B A AZQS125B7Y1B A AZQS140B7Y1B A
Размери Тяло Височина mm 990 990 1,430
    Широчина mm 940 940 940
    Дълбочина mm 320 320 320
тегло Тяло кг 82 82 101
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Звукова мощност Охлаждане дБА 70 71 70
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 53 54 53
  Отопление Ном. дБА 57 58 54
  Тих режим на работа през нощта Ниво 1 дБА 49 49 49
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A
  Количество кг 2.9 2.9 4.0
  Маса TCO2Eq 6.1 6.1 8.4
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Piping connections Tечност Вън. д. mm 9.52 9.52 9.52
  газ вън. д. mm 15.9 15.9 15.9
  Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во м 30 (7) 30 (7) 30 (7)
    Система Еквивалент м 40 40 40
      Незареден м 30 30 30
  Допълнително количество хладилен агент кг/м Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 30.0 30.0 30.0
    Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 0.5 0.5 0.5
Стандартни аксесоари Заключващи се връзки 2 2 2
  Ръководство за монтаж 1 1 1
Power supply Phase   3N~ 3N~ 3N~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 380-415 380-415 380-415
Забележки (1) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (1) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (1) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО
  (2) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
  (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (4) - Съдържа флуорирани парникови газове (4) - Съдържа флуорирани парникови газове (4) - Съдържа флуорирани парникови газове
  (5) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent (5) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent (5) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent
  (6) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent (6) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent (6) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent
  (7) - За подробности относно вашата комбинация на външно и вътрешно тяло, направете справка с до техническата спецификация (7) - За подробности относно вашата комбинация на външно и вътрешно тяло, направете справка с до техническата спецификация (7) - За подробности относно вашата комбинация на външно и вътрешно тяло, направете справка с до техническата спецификация