BPMKS967A

За свързване на вътрешни тела тип "сплит" и Sky Air с VRV

Характеристики на продукта

Документация

Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език