Astropure 2000, Air Purifier for Commercial Applications

AstroPure 2000 - BR00000554

Plug & play, mobile recirculation unit with high efficiency filtration

BR00000554

Характеристики на продукта

  • Дебит на въздушния поток до 2000 m³/h
  • Комбинира НЕРА филтри и допълнително УВ бактерицидно облъчване (UVGI)
  • Изолираната двустенна конструкция осигурява практически безшумна работа
  • Конструкцията на плъзгащата се тава осигурява лесен достъп и обслужване на филтрите
  • Проектиран с вътрешен вентилатор с променлива скорост (електр. комутируем) и комбинации с филтри за специфични изисквания
  • Подходящ за ползване в помещения или за защитен външен монтаж
  • Съответствие с CE, конструкция съгласно VDI 6022

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език
Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език