Въздухопречиствател за големи търговски приложения

BR00000678

BR00000678

Характеристики на продукта

  • Дебит на въздушния поток до 2000 m³/h
  • Комбинира НЕРА филтри и допълнително УВ бактерицидно облъчване (UVGI)
  • Активиран въгленов филтър
  • Модул с UV-C светлина
  • Сензорен течнокристален дисплей
  • Проектиран с вътрешен вентилатор с променлива скорост (електр. комутируем) и комбинации с филтри за специфични изисквания
  • Подходящ за ползване в помещения или за защитен външен монтаж
  • Изолираната двустенна конструкция осигурява практически безшумна работа
  • Конструкцията на плъзгащата се тава осигурява лесен достъп и обслужване на филтрите
  • Съответствие с CE, конструкция съгласно VDI 6022

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език
Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език