Спецификации за BRC1E53B

BRC1E53B7
Корпус Цвят   Свежо бяло
  Покритие на бутон   Не
  Работен светодиод Цвят   Зелено
Размери Тяло Височина mm 120
    Широчина mm 120
    Дълбочина mm 19
  Комплектовано тяло Височина mm 55
    Широчина mm 160
    Дълбочина mm 150
Weight Тяло kg 0.200
  Комплектовано тяло kg 0.415
Компл. Материал   Картон_
  тегло kg 0.05
LCD Тип   Цяла точка (160 x 255)
  Размери Височина mm 43.2
    Широчина mm 68.85
  Фонова светлина Цвят   Бял
Температура на околната среда Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% % 95
Wiring connections Дължина на проводниците Макс. m 500
Back-up for power failure Да (Часовникът ще продължи да функционира за не повече от 48 часа)