Жично дистанционно управление Madoka. Архив

BRC1H51K

BRC1H51K

Документация

Ръководства за инсталиране
Ръководства за експлоатация