Жично дистанционно управление Madoka. Архив

BRC1H51S

BRC1H51S

Документация

Ръководства за инсталиране
Ръководства за експлоатация