Спецификации за BRC3E52C

BRC3E52C7
Casing Colour   Свежо бяло
  Покритие на бутон   Не
  Работен светодиод Цвят   Зелено
Размери Тяло Височина mm 120
    Широчина mm 120
    Дълбочина mm 19
  Комплектовано тяло Височина mm 150
    Широчина mm 160
    Дълбочина mm 55
тегло Тяло кг 0.200
  Комплектовано тяло кг 0.415
Компл. Материал   Картон_
  тегло кг 0.050
LCD Тип   Цяла точка (160 x 255)
  Размери Височина mm 43.2
    Широчина mm 68.85
  Фонова светлина Цвят   Бял
Околна температура Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% % 95
Връзки на окабеляване Дължина на проводниците Макс. м 500
Back-up for power failure Да (Часовникът ще продължи да функционира за не повече от 48 часа)