Спецификации за CHYHBH-AV32 / 5MXM-N

CHYHBH08AAV32 / 5MXM90N2V1B CHYHBH05AAV32 / 5MXM90N2V1B
Капацитет на отопление Ном. kW 6.78 (1) 4.50 (1)
COP 4.17 (1) 4.04 (1)
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   XL XL
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A
Забележки DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел