Daikin Cloud Service - Daikin Cloud Service

Дистанционно наблюдение, управление и обслужване на вашите търговски DX системи

Характеристики на продукта

  • Наблюдавайте и контролирайте сграда, без значение къде се намирате чрез Облачната услуга на Daikin
  • Управление на много обекти Модулната концепция позволява разрастване на облака заедно с вашия бизнес
  • Визуализирайте потребление на електроенергия и направете сравнение между различни обекти, за да намалите енергийните разходи
  • Дистанционна диагностична поддръжка за удължаване на срока на експлоатация на системата
  • Интуитивна поддръжка за предотвратяване на аварии
  • В случай на неизправности монтажник или технически ръководител могат да влязат дистанционно в обекта като първа стъпка за отстраняване на проблеми
  • Облачната услуга на Daikin изисква абонамент. Свържете се с местния търговски представител за повече информация.

Документация

Каталози
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководство за инсталатора