Daikin on Site

Daikin on Site

Дистанционно наблюдение и управление на водоохлаждащи инсталации и въздухообработващи климатични камери

Daikin on Site

Характеристики на продукта

  • Наблюдавайте и управлявайте вашия водоохлаждащ агрегат или въздухообработваща климатична камера по всяко време и от всяко място
  • Дистационна диагностична поддръжка от експерти на Daikin за поддръжка на системата според нейното предназначение и за удължаване на срока на нейната експлоатация
  • Аналитично наблюдение на оперативните данни на оборудването за подобрено управление и надеждност
  • Високо ниво на сигурност на данните във всички аспекти като поверителност на данните, сигурност на съхранение и предаване на данни
  • Оптимизиране на разходите за експлоатация и поддръжка

Документация

Каталози
Изтегляне на език
Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

download
M2M_Complete_Manual_1.0 pdf | 957.23KB