Водоохлаждащ агрегат с центробежен компресор с водно охлаждане, висока ефективност, стандартно ниво на шум

DWDC C vintage

DWDC C vintage

Характеристики на продукта

  • По-ниски разходи за оборудване, монтаж и годишни експлоатационни разходи отколкото два отделни водоохлаждащи агрегата с по един компресор
  • Основните компоненти могат да се ремонтират или ремонтират без изключване на уреда, тъй като агрегатът има по два (компресора, системи за смазване, управляващи системи и стартера)
  • Компактна конструкция за малки размери и намалено място за монтаж
  • Разтоварване до 5% от пълното натоварване осигурява подобрена стабилност на температурата на охлажданата вода и по-малко вредна работа в автоматичен цикъл на компресорите.
  • Високоефективен кожухотръбен "потопен" тип изпарител/кондензатори

Ползи

  • Турбокомпресор

    Турбокомпресор

    Турбокомпресорите използват работно колело и спирална нагнетателна камера, за да превърнат кинетичната енергия в налягане. Турбокомпресорите са проектирани с допълнителни електромотори с променлива скорост (VFD) за превъзходна ефективност при частично натоварване или с двойни компресорни блокове или с магнитни лагери и работа без никаква необходимост от масло

Документация

За съжаление не можахме да намерим никакви документи.