Спецификации за EABX-D9W

EABX16DF9W EABX16DA9W (Архив)
Корпус Цвят   White + Black White + Black
  Материал   Смола, ламарина Смола, ламарина
Размери Тяло Височина mm 840 840
    Широчина mm 440 440
    Дълбочина mm 390 390
Weight Тяло kg 38.0 38.0
Звукова мощност Ном. dBA 44.0 (4) 44.0 (4)
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 30.0 (5) 30.0 (5)
Power supply Име   Вж. бележка 8 Вж. бележка 8
Електрически нагревател Електрозахранване Име   9W 9W
    Фаза   3 3
    Честота Хц 50 50
    Напрежение V 400 400
  Препоръчани предпазители A 20.000 (9) 20.000 (9)
Забележки (1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  (2) - Включително тръбопровод + помощен нагревател; без разширителен съд (2) - Включително тръбопровод + помощен нагревател; без разширителен съд
  (3) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (3) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.
  (4) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°. (4) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.
  (5) - Стойност, измерена в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от у-вото. Това е отн. стойност, която зависи от разстоянието и акуст. среда. Посоченото ниво на зв. налягане е измерено при спад на налягане от 10 kPa в с-ма за отопление при раб. състояние на изх. вода от 47-55°C в стая с темп. 20°C. (5) - Стойност, измерена в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от у-вото. Това е отн. стойност, която зависи от разстоянието и акуст. среда. Посоченото ниво на зв. налягане е измерено при спад на налягане от 10 kPa в с-ма за отопление при раб. състояние на изх. вода от 47-55°C в стая с темп. 20°C.
  (6) - Вж. работния обхват на уреда. (6) - Вж. работния обхват на уреда.
  (7) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (7) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж
  (8) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (8) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.
  (9) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (9) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)