Характеристики на продукта

  • Стенно вътрешно тяло
  • Енергийно ефективна система само за отопление, базирана на технологията на термопомпа "въздух-вода"
  • Идеален за новоизградени домове, както и за ниско-енергийни къщи
  • Най-добра сезонна ефективност, осигуряващ най-големи икономии на текущи разходи
  • Гъвкава конфигурация по отношение на отоплителните тела
  • Възможност за комбиниране с битова гореща вода

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Декларация за съответствие
Изтегляне на език