Нискотемпературна сплит система Daikin Altherma

Daikin Altherma R W - EHBH-CB

Термопомпа за стенен монтаж, тип "въздух-вода" само за отопление, идеална за нискоенергийни къщи

EHBH-CB

Характеристики на продукта

  • Стенно вътрешно тяло
  • Енергийно ефективна система само за отопление, базирана на технологията на термопомпа "въздух-вода"
  • Идеален за новоизградени домове, както и за ниско-енергийни къщи
  • Най-добра сезонна ефективност, осигуряващ най-големи икономии на текущи разходи
  • Гъвкава конфигурация по отношение на отоплителните тела
  • Възможност за комбиниране с битова гореща вода

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език
Ръководство за инсталатора
Изтегляне на език
Декларация за съответствие
Изтегляне на език