Спецификации за EHBH-E6V

EHBH04EF6V EHBH08EA6V EHBH08EF6V EHBH04EA6V (Архив)
Casing Colour   Бяло + черно Бяло + черно Бяло + черно Бяло + черно
  Material   Смола, ламарина Смола, ламарина Смола, ламарина Смола, ламарина
Размери Тяло Височина mm 840 840 840 840
    Широчина mm 440 440 440 440
    Дълбочина mm 390 390 390 390
тегло Тяло кг 42.0 42.0 42.0 42.0
PED Category   Чл. 4.3, Вижте бележка 1 Чл. 4.3, Вижте бележка 1 Чл. 4.3, Вижте бележка 1 Чл. 4.3, Вижте бележка 1
Звукова мощност Ном. дБА 42 (4) 42 (4) 42 (4) 42 (4)
Ниво на звуково налягане Ном. дБА 28 (5) 28 (5) 28 (5) 28 (5)
Работен диапазон Отопление Водна страна Мин. °C 0 (6) 0 (6) 0 (6) 0 (6)
      Макс. °C 0 (6) 0 (6) 0 (6) 0 (6)
Power supply Name   Вижте бележка 7 Вижте бележка 7 Вижте бележка 7 Вижте бележка 7
Електрически нагревател Електрозахранване Име   6V3 6V3 6V3 6V3
    Фаза   1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~
    Честота Хц 50 50 50 50
    Напрежение V 230 230 230 230
  Препоръчани предпазители A 20.000 (8) 20.000 (8) 20.000 (8) 20.000 (8)
Забележки (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC (1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC
  (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  (3) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (3) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (3) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (3) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.
  (4) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (5) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която звукът генерира. (5) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която звукът генерира. (5) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която звукът генерира. (5) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която звукът генерира.
  (6) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (6) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (6) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (6) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон
  (7) - Гореупоменатото електрозахранване на блока за управление е само за допълнителния нагревател. Разпределителната кутия на кутията на контролера се захранва през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (7) - Гореупоменатото електрозахранване на блока за управление е само за допълнителния нагревател. Разпределителната кутия на кутията на контролера се захранва през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (7) - Гореупоменатото електрозахранване на блока за управление е само за допълнителния нагревател. Разпределителната кутия на кутията на контролера се захранва през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (7) - Гореупоменатото електрозахранване на блока за управление е само за допълнителния нагревател. Разпределителната кутия на кутията на контролера се захранва през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.
  (8) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (8) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (8) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (8) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)
  (9) - Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби (9) - Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби (9) - Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби (9) - Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби