Спецификации за EHBX-CB / ERHQ-BW17

EHBX16CB3V / ERHQ014BAW17 EHBX16CB9W / ERHQ014BAW17
Топлинен капацитет Ном. кВт 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2)
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 16.1 (1), 12.6 (2) 16.1 (1), 12.6 (2)
Входяща мощност Отопление Ном. кВт 3.42 (1), 4.21 (2) 3.42 (1), 4.21 (2)
  Охлаждане Ном. кВт 5.43 (1), 5.08 (2) 5.43 (1), 5.08 (2)
COP 4.24 (1), 3.22 (2) 4.24 (1), 3.22 (2)
EER 2.96 (1), 2.47 (2) 2.96 (1), 2.47 (2)
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)