Нискотемпературна сплит система Daikin Altherma

Daikin Altherma R W - EHBX-CB

Реверсивна термопомпа за стенен монтаж, тип "въздух-вода", идеална за нискоенергийни къщи

EHBX-CB

Характеристики на продукта

  • Стенно вътрешно тяло
  • Енергийно ефективна система за отопление и охлаждане, базирана на технологията на термопомпа въздух-вода
  • Идеален за новоизградени домове, както и за ниско-енергийни къщи
  • Най-добра сезонна ефективност, осигуряващ най-големи икономии на текущи разходи
  • Гъвкава конфигурация по отношение на отоплителните тела
  • Възможност за комбиниране с битова гореща вода

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език
Ръководство за инсталатора
Изтегляне на език
Декларация за съответствие